NY BROSJYRE

Foreningen har nå laget en brosjyre om den kommende koronavaksinen basert på en genteknologisk plattform.
 

Vi mener det er mange usikre momenter ved å ta i bruk en slik vaksine i en massevaksinering av store deler av befolkningen, og ønsker hermed å opplyse om disse. 

Bli gjerne med på dele ut denne brosjyren til de du mener vil ha nytte av denne informasjonen.

Vi sender gjerne i posten til deg.

Vi kan også sende større forsendelser, men da hadde vi vært glad for om du kunne bli med å betale for porto.

ScreenHunter_6749 Nov. 12 21.25.jpg

Her følger en oversikt over referanser til uttalelser som blir gjort i brosjyren: 

En eksperimentell, hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger

 

Vaksinene må kunne defineres som eksperimentelle av følgende årsaker: 

 

 • de har blitt hasteutviklet, dvs man utvikler de nye vaksinene i løpet av noen måneder. Dette er en prosess som vanligvis tar mange år.  
   

 • de blir nå godkjent via nødprosedyrer. Det kalles betinget godkjenning. Her vil myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves.
   

 • de aldri tidligere har vært brukt til massevaksinering av befolkningen. Slike vaksiner har kun vært godkjent til mindre vaksineforsøk hvor ingen foreløpig har blitt godkjent for allmenn bruk.
   

 • de er basert på en helt ny genteknologisk plattform hvor man har svært liten erfaring på bruk på mennesker
   

 • det foreligger foreløpig ingen erfaring eller kartlegging av langtidsvirkningene. Dette vil man først få oversikt og kjennskap til etter at en større gruppe mennesker har blitt vaksinert og etter at man har hatt en lengre observasjonstid på flere år.
  Erfaringer fra massevaksineringen med svineinfluensavaksinen Pandemrix viser at mange av de oppståtte nevrologiske skadene etter vaksineringen først lot seg identifisere flere år i etterkant. Pasientskadenemda fikk inn krav om skadeerstatning i mange år i etterkant av vaksineringen. 

   

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet og påtroppende global helseambassadør i Utenriksdepartementet, forteller i en uttalelse til VG. at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing.

Vi vil påstå at det ikke finnes godt nok faglig grunnlag for å komme med en slik uttalelse, da meldesystemene for vaksineskader ikke er i stand til å registrere alle de skadene som faktisk oppstår. 
Se mer om dette i punktet nedenfor. 

Les mer om denne nye vaksineteknologien i vår artikkel her.

 


Studier viser at færre enn 1% av vaksinebivirkningene blir innrapportert.

CDC uttaler selv at: "VAERS mottar rapporter for bare en liten del av de faktiske bivirkningene.


Guide to interpreting VAERS data. Washington D.C.: U.S. Department of Health and Human Services [cited 2017 June 21]. https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html.

Et treårig forskningsprosjekt utført av Harvard Medical School på 715 000 pasienter på oppdrag fra CDC erklærte at: “fewer than 1% of vaccine adverse events are reported” 


(færre enn 1% av vaksinebivirkninger blir innrapportert) til VAERS. https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

En annen undersøkelse viste at det rapporteres så få som 1% av alvorlige bivirkninger fra medisinske produkter til passive overvåkingssystemer, 

Kessler DA. Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA. 1993 Jun 2;269(21):2765-8.

 

Dette indikerer at det kan være minst hundre ganger så mange vaksinebivirkninger enn det som blir innrapportert til bivirkningsregisteret VAERS. Det er naturlig å anta at en slik underrapportering også foregår i de fleste andre land.

 

Årsakene til denne underrapporteringen kan være at bivirkningsmeldesystemet ikke er godt nok kjent av leger og helsepersonell, at det foreligger en vegring i forhold til å anerkjenne vaksiner som årsak til skade og at det å skrive inn slike rapporter er tidkrevende arbeid som det ikke gies noen kompensasjon for. Det er derfor ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at bivirkningene er sjeldne og milde. Det kritikkverdige er at dette ikke blir problematisert og grepet fatt i av våre fagfolk, politikere eller helsemyndigheter.
 

Ihht de siste internasjonale studier ligger den samlede dødelighet på ca 0,1%, dette kan sammenliknes med dødeligheten ved en kraftig influensasesong

Fra nettsiden, som er under stadig oppdatering: Facts about Covid-19

"Lethality: According to the latest immunological studies, the overall infection fatality rate (IFR) of covid-19 in the general population is about 0.1% to 0.5% in most countries, which is comparable to the medium influenza pandemics of 1957 and 1968."

                   

80% av de som tester positivt forblir symptomfrie

 

Fra studien: "Covid-19: four fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate"

"New evidence has emerged from China indicating that the large majority of coronavirus infections do not result in symptoms".
Referanse er denne studien:
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375
 

 

Gjennomsnittsalderen for de som dør er 82 år

 

COVID-19 Ukerapport - uke 45, onsdag 11. november 2020

 

"Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, medianalderen er 84 år og 152 (53 %) er menn. Aldersjusterte rater viser at antall dødsfall per 100 000 stiger markant med økende aldersgruppe (Figur 17). Det er ingen dødsfall i aldersgruppen 0–19 år. 254 (88 %) er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom. 17 dødsfall (6 %) er registrert uten underliggende kronisk sykdom"

 

 

 

 

I uke 45 var det registreret 285 dødsfall av eller med Covid-19 i Norge. I denne tabellen ser vi når dødsfallene inntraff.

 

 

Slik viruset har artet seg til nå er det liten grunn til at barn eller friske voksne skal behøve å frykte dette viruset

 


Oversikt over temaet barn og COVID-19 på hjemmesiden: Evidence not fear. 
"Children are safe from COVID-19 and do not pass it on to relatives, teachers or friends. This short guide highlights the main facts that are backed up by credible mainstream sources."

 

England’s Deputy Chief Medical Officer, Dr. Jenny Harries, says that children are at more risk from flu or car accidents. Statistically speaking, they have a greater chance of being struck by lightning than dying of COVID-19. 

 

Oversatt til norsk: Statistisk sett har barn større sjanse for å bli truffet av lynet enn å dø av COVID-19.

 

 

Medisinske eksperter er bekymret

 

Over hele verden reiser både folk og fagfolk seg mot ikke bare nedstengningene, men mot det medisinsk faglige feilfremstilling og forståelse av situasjonen. Det har vært store demonstrasjoner i flere land. Tyskland har hatt flere demonstrasjoner med minst flere hundre tusen deltagere. Det har kommet en rekke opprop og deklarasjoner fra leger, forskere og eksperter som på rent vitenskapelig basis kritiserer de faglige begrunnelsene for nedstengningene og flere av tiltakene. 

 

Det blir argumentert med at tiltakene for å kontrollere koronaviruset er uforholdsmessig og gjør langt mer skade enn nytte. Millioner verden over blir drevet ut i arbeidsløshet, sosial nød og i isolasjon og psykisk krise. Helsekøene for alvorlige sykdommer gjør at et betydelig antall mennesker dør som konsekvens av dagens nedstengningspolitikk. Selvmordsratene har økt betydelig. 


For denne politikken som også føres her i landet finnes det ikke lenger en medisinsk faglig rettferdiggjørelse for. Dette må ta slutt og vi må kreve at våre ledere forholder seg til medisinske fakta og realiteter.

Her er lenker til appeller og initiativ som blir tatt verden over:   
                  

Tyskland: Ärzte für Aufklärung - 700 leger og 2000 innbyggere støtter opprop  

http://www.aerzteklaerenauf.de/
 

Corona Committee: https://corona-ausschuss.de/

 

ACU2020 https://acu2020.org/international/  

 

World Doctors Alliance https://worlddoctorsalliance.com/ 


​Nederlandske leger:

https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

https://brandbriefggz.nl

https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl/

Women for freedom. https://wilpf.nl/ 


Belgiske leger - åpent brev: https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

600 leger, 1900 spesialister, forskere og helsepersonell og 14 000 innbyggere
 

Belgium Beyond Covid https://belgiumbeyondcovid.be/ 

13 000 underskrifter  

To a Reverse Lockdown https://omgekeerdelockdown.simplesite.com/ 


USA - Frontline Doctors https://americasfrontlinedoctors.us/


Spanske leger: https://www.bitchute.com/video/hxHF1jLmiCB0/

Østerrike:  https://www.corona-volksbegehren.at


International Free Choice https://www.internationalfreechoice.com/  

98 foreninger og 73 000 borgere fra 127 land har signert brev til WHO, EU-kommisjonen og EU parlamentet.  
 

The Great Barrington Declaration https://gbdeclaration.org/ 

23 000 leger, 9 000 forskere, helsearbeidere 410 000 borgere

  

Medical and Ethical Emergency Deliberation https://www.medicalemergencydeliberation.com

 

Australia: Doctors Network https://covidmedicalnetwork.com/ 

500 leger har signert åpent brev til minister for delstaten Victoria


Danmark: Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. 

https://www.skrivunder.net/erkla?a=155955 

 

Coronawhistleblower https://coronawhistleblower.org/ 

 

England: Open letter to Boris Johnson

https://newsopener.com/uk/leading-academics-write-open-letter-to-boris-johnson-warning-against second-lockdown/  

 

Frankrike: Collectif Laissons Les Médecins Prescrire https://stopcovid19.today/ 

 

Collectif Santé en Danger https://www.facebook.com/groups/287566348977590/

160 000 helsearbeidere 

Association BonSens https://bonsens.org 

Israel: http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38572/language/nl-NL/Default.aspx  

90 leger og forskere med brev statsminister Netanyahu 

 

Spania: Médicos por La verdad https://medicosporlaverdad.es/ 

 

Sverige: Peoples Court http://www.peoplescourt.org/

Tsjekkia: Åpent brev til myndighetene 
https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_k riz#form  


Narkolepsi kom som en bombe på alle fagfolk

 

Dette er hentet fra en artikkel i Aftenposten 13. juli 2013

"Preben Aavitsland, ekspert på smittevern, ble svært overrasket da bivirkningene av vaksinen mot svineinfluensa ble kjent.
 

– Du sa flere ganger da vaksineringen sto på at FHI ikke ventet farlige bivirkninger. Hvor overrasket ble du da narkolepsi-sammenhengen ble kjent?
 

– Svært overrasket. Dette kom som en bombe på alle fagfolk. Det er jo så overraskende at det ennå er en del som ikke helt vil tro det."

Vi ble fortalt at 13 000 personer ville kunne dø

 

Fra en artikkel i VG: "Myndighetenes skrekkscenario: − 13.000 døde av svineinfluensa"

"Norske myndigheters verste scenario er at 13.000 mennesker dør av svineinfluensa og at sentrale samfunnsoppgaver stopper opp på grunn av sykdomsfravær.

Det kom frem da helseminister Bjarne Håkon Hanssen holdt pressekonferanse om hvordan helsemyndighetene forbereder seg på å møte et omfattende utbrudd av svineinfluensa i Norge.

På pressekonferansen innrømmet helseministeren at verden står overfor en alvorlig situasjon."

 

 

Fra et intervju med Preben Aavitsland i Aftenposten svarer han på spørsmål fra journalisten: 

 

- Du har i et intervju med Fædrelandsvennen kalt pressekonferansen i 2009 — hvor helseministeren og helsedirektøren fortalte om et livsfarlig influensavirus som kunne utslette 13.000 nordmenn - for «katastrofalt dårlig». Hvorfor var den det?
 

– Den var dårlig fordi tilhørerne satt igjen med det inntrykket at 13 000 nordmenn kunne dø av dette viruset. Fortsatt tror publikum at helsemyndighetene virkelig trodde dette. Våre vurderinger ved Folkehelseinstituttet denne dagen var at H1N1 var en nokså mild influensa. Dette ble bekreftet utover sommeren og høsten da det kom mer informasjon fra de tidligst rammede landene.


– I samme intervju sier du at du og dine kolleger lo av at viruset skulle være så farlig, men at du holdt tett for å være lojal mot Helsedirektoratet. Hvorfor var du så lojal?
 

Vi rapporterte nesten daglig våre vurderinger til Helsedirektoratet som koordinerte håndteringen av pandemien. Det var arbeidsfordelingen. Vi forsøkte å kommunisere et mer realistisk bilde i intervjuer, men myten om de 13 000 døde hadde allerede slått rot.
 

– Ble dere sterkt oppfordret på noen måte av Helsedirektoratet i denne saken for å holde tett?
 

– Nei. Det var ikke snakk om noen konspirasjon, men at Helsedirektoratet kanskje vurderte risikobildet ved pandemien annerledes enn det vi rapporterte. Vi burde nok lagt rapportene ut på nettet fra første dag slik at folk kunne se våre risikovurderinger og grunnlaget for dem.
 

– Hva kan man lære av det som har skjedd til neste gang vi står overfor en mulig pandemi?
 

- Den grunnleggende utfordringen vil være der: Sykdommen og dermed vaksinen vil være ny, og dette skaper usikkerhet. Vaksinebrosjyren fra instituttet sa at «eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper». Dette bør sies enda tydeligere neste gang.

Pasientskadenemda har foreløpig utbetalt 365 millioner kroner i skadeerstatninger, og kun 1 av 5 har fått medhold i sine saker


Norsk pasientskadeerstatning (NPE) hadde bl.a. erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Siden da har NPE mottatt 801 søknader fra mennesker som har opplevd seg alvorlig og varig skadet.  Men det er kun 1 av 5 som har fått medhold i sine saker. Ti år med erstatninger etter vaksine mot svineinfluensa Til tross for så mange avslag har NPE likevel utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning.

Loven slår fast at staten har såkalt objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av anbefalte vaksiner. Det vil si ansvar selv om staten ikke har gjort noe galt. Dette står i smittevernloven og pasientskadeloven.

«Staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av denne loven. Denne plikten gjelder hvis staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlig». Smittevernloven §8-2.

 

I vaksinesaker må skadelidte først føre bevis for at han eller hun har tatt en anbefalt eller påbudt vaksine, og at vaksinen i seg selv eller sammen med andre årsaksfaktorer kan forklare den inntrufne skaden.

Ved alle typer helseskader etter vaksinering er det statlige myndigheter som påtar seg ansvaret på vegne av industrien via NPE. Det kan i og for seg være en god ordning at myndighetene trer inn og at enkeltindividet ikke må sloss med en mektig industri i rettssystemet for å vinne frem med sin sak.
Da ville sannsynligvis svært få oppnådd erstatning og oppslutningen om vaksineprogrammene ville sannsynligvis ha blitt svekket. 

Slik fungerer mulighetene for å søke erstatning for vaksineskader i Norge:

Ved mistanke om at alvorlige og uventede symptomer skyldes vaksinasjon skal dette meldes til Folkehelseinstituttet via helsepersonell eller privat via nettskjema til Legemiddelverket.

 

Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette så snart det blir kjent for helsepersonellet. Meldeplikt i henhold til legemiddelforskriften § 11-7 er ivaretatt ved innsendelse av melding til Folkehelseinstituttet. 

Alle meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon havner i samme database 

som overvåkes av Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Hver enkelt melding Folkehelseinstituttet mottar blir gjennomgått i en faggruppe som vurderer sannsynligheten for at hendelsen var forårsaket av vaksinen.

 

Man må dokumentere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighetsovervekt (“mest sannsynlig”) for at vaksinen medførte skaden. 

 

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav som følge av skader etter vaksinasjon. Det er litt ulike regler som gjelder for vaksiner som tas frivillig og for vaksiner som anbefales i et vaksinasjonsprogram. Etter avtale med Legemiddelforsikringsordningen behandler NPE også saker etter produktansvarslovens regler om legemiddelansvar i produktansvarslovens kapittel 3.1. Det foreligger per nå ingen publiserte avgjørelser om krav om erstatning for vaksineskader etter reglene om legemiddelansvar.

 

Hvis du ikke får medhold hos NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda. Dette er en uavhengig klagenemnd som også er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Hvis man ikke får medhold hos Pasientskadenemnda, må man ta saken videre i det ordinære rettssystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda - altså indirekte staten og ikke vaksineindustrien. Det skal sterk bevisførsel til for å nå frem hos Pasientskadenemnda.

Håndteringen av pandemien ble i etterkant omtalt som Århundrets medisinske katastrofe av lederen for Europarådets helsekomite: Wolfgang Wodarg

Fra en artikkel i Dagens medisin: "Pandemiberedskap: Hvem skal vi stole på?"

- Kunsten å «skremme vettet» av folk? Skal vi tro på ekspertisen til helsemyndighetene? Flere enn undertegnede har stilt spørsmål vedrørende helsemyndighetenes håndtering av svineinfluensapandemien som kom til Norge for snart halvannet år siden."

 

"Den tyske professoren Wolfgang Wodarg, tidligere formann for Europarådets helsekomité, har karakterisert vaksineringen som en av tiårets/århundrets medisinskandaler.

Han uttalte blant annet: «Vi har hatt en mild influensa og en falsk pandemi»."

European Parliament to Investigate WHO and "Pandemic" Scandal

"Wodarg is a medical doctor and epidemiologist, a specialist in lung disease and environmental medicine, who considers the current "pandemic" Swine Flu campaign of the WHO to be "one of the greatest medicine scandals of the Century."1][1]

Vaksineprodusentene er fritatt for økonomisk ansvar i forhold til de som blir skadet av vaksinene

 

I de fleste land i verden er det gjennomgående statlige myndigheter som går inn og påtar seg erstatningsansvaret for vaksineskader. I denne sammenhengen må det også nevnes at det finnes mange land i øst-europa, og blant utviklingsland som ikke fører noen registrering av vaksineskader i det hele tatt. Under slike forhold blir vel neppe industrien holdt ansvarlig. 

  

I USA har vaksineindustrien et system som gjør dem så og si fullstendig fritatt for søksmål i de vanlige rettssystemer. 

Les mer om vår redegjørelse rundt dette her.
 

Når det gjelder svineinfluensavaksinen var det slik at produsenten GlaxoSmithKline krevde ansvarsfraskrivelse fra bivirkninger som kunne oppstå fra vaksinene. Norske myndigheter gav dem dette og påtok seg dette ansvaret via Pasienskadenemda. 

 

Det er svært vanskelig å få anerkjennelse og erstatning for en vaksineskade

Det er FHI og Legemiddelverket som evaluerer og bestemmer om en innmeldt bivirkning kan klassifiseres som vaksine-relatert eller ikke. Vi har ingen informasjon om hvor mange innrapporterte bivirkningsmeldinger som FHI ikke anerkjente at det forelå noen forbindelse med vaksinen. Det er heller ikke klart på hvilket grunnlag de underkjenner en innmeldt vaksine-relasjon. 

 

Det er svært vanskelig å vurdere bivirkninger og dødsfall etter vaksinasjon, men fordi man ikke klarer å fastslå en klar årsakssammenheng, så betyr ikke det at man dermed kan frikjenne vaksinen. 

Vaksineskadde får ikke sjelden medhold i rettssystemet der de har blitt avvist av spesialisthelsetjenesten og pasientskadeerstatningssystemene, kanskje nettopp fordi man der gjør en mer total bedømmelse og objektiv vurdering av sannsynlige årsakssammenhenger.  

 

Vi vet fra rettssaken til Thorbjørn Karlsen at foreldrene måtte kjempe i årevis mot staten i både ting- og lagmannsretten for å få gehør for at sønnen ble varig skadet av en MMR vaksine som han mottok som 12 åring. Det var tilslutt Høyesterett som i 2015 enstemmig fant at det var rimelig å anta at det var vaksinen som var årsaken til at han utviklet MS og ble varig skadet av vaksinen.

 

Det har også vært ytterligere rettssaker som har vunnet frem i norsk rett med bakgrunn i vaksineskade fra MMR-vaksinen. Men det kreves enormt store ressurser og tid for å vinne frem med en erstatningssak i forhold til vaksiner, og man kan derfor anta med rimelig stor sikkerhet at det er langt fler som har blitt skadet enn de få som har tatt kampen helt til Høyesterett. 

Pågående endringer av bioteknologiloven og genteknologiloven har som konsekvens at de nye genteknologiske vaksinene får en svekket regulering og kontroll

Vi har i flere høringsuttalelser til Stortinget uttalt oss om dette. Disse ligger tilgjengelige på hjemmesiden.
Vi vil oppsummere noen av momentene her:

Innen all vanlig helsehjelp blir det etiske prinsippet om informert samtykke praktisert, enten skriftlig eller muntlig. Derfor vil også vanlig vaksinering være beskyttet av denne loven.
Men smittevernloven åpner opp for bruk av tvangsvaksinering i spesielle situasjoner, etter en vurdering av myndighetene.
Tvangsmedisinering eller vaksinering kan bare utføres med ordinære godkjente legemidler, og ikke spesielle legemidler som går inn under GMO-lovgivningen som snart skal behandles i Stortinget. 
De endringene som nå ligger til behandling vil føre til at man vil definere GMO vaksiner som vanlige vaksiner. Noe de ikke er!
 

Etter disse omdefineringene i lovene vil nå staten i praksis kunne påby vaksinering av GMO-vaksiner, noe de ikke hadde mulighet for tidligere når disse vaksinene var under beskyttelse av Bioteknologiloven og Genteknologiloven. 

 

En annen sak som gjør at lovendringene vil få stor betydning er at når GMO-vaksiner havner inn under reguleringen av vanlige legemidler og blir regulert av Legemiddelverket så vil det utløse forpliktelser via EØS-avtalen hvor Norge vil bli pålagt å ta inn disse vaksinene og legemidlene uten nærmere nasjonale reguleringer. Vi har en utvidet EØS-avtale på legemiddelområdet. Det betyr at på dette området har Norge samme lovgrunnlag som EU, og vår legemiddellov med forskrifter skal hele tiden være på linje med lovgivningen i EU. Det betyr også at vi deltar i EU-prosedyrene når det gjelder legemiddelgodkjenning.  

 

I høringsnotatet til Klima- og miljødepartementet står det følgende:

Før et legemiddel gis en markedsføringstillatelse og dermed kan plasseres på EØS-markedet, skal legemiddelet godkjennes av myndighetene.

For GMO-legemidler både til human og veterinær bruk behandles søknad om markedsførings-tillatelse ved det europeiske legemiddelbyrået (EMA) gjennom såkalt sentral prosedyre fastsatt i forordning (EU) 2004/726. 

Der tar EØS-landenes legemiddelmyndigheter sammen stilling til om søknaden er akseptabel og om legemidlet har en nytte som er større enn risikoen. Er innstillingen fra EMA positiv, utsteder EU-kommisjonen en markedsføringstillatelse som gjelder hele EU. Statens legemiddelverk er forpliktet til å fatte likelydende vedtak som gir tillatelse til markedsføring i Norge.  (vår utheving)

Det betyr at vi mister en del av råderetten og muligheten til å avstå fra GMO-legemidler og vaksiner som vi mener vil innebære en for stor risiko å ta i bruk i Norge.
 

Lovendringene som nå er på vei til å vedtas i Stortinget vil omdefinere GMO-vaksiner slik at de nå skal reguleres som vanlige legemidler. Dette åpner opp for at myndighetene kan innføre tvangsvaksinering av GMO-vaksiner i tråd med smittevernloven. 

En annen måte som sikkerheten blir svekket på handler om kompetanse innenfor de ulike fagområder hvor biologi og genterapi nettopp bør reguleres av fagpersoner som har spesialisert seg på disse områdene, og særlig innen genteknologiske risikovurderinger og etisk forståelse av fagfeltet. I en tid hvor vaksineutviklingen beveger seg over i genterapien, er det et paradoks at denne type vaksiner nettopp nå skal ekskluderes fra denne delen av lovverket. Man ønsker å unnta vaksiner og medikamenter basert på GMO fra GMO-regelverket i sin helhet ved å ikke lenger definere disse som GMO.

 

Ved å omdefinere vaksiner og legemidler som er basert på GMO-teknologi, havner disse legemidlene inn under reguleringen i legemiddellovverket. Vi mener helt klart at man da svekker sikkerheten når man skal vurdere vaksiner, fordi de ikke blir behandlet i det fagmiljøet som sitter på mest kompetanse på området.
 

Har Legemiddelverket den forståelsen som skal til på dette komplekse fagfeltet når de kan komme med følgende uttalelser? Legemiddelverket har tidligere kommet med følgende uttalelse: Norge bør være en pådriver for en pragmatisk tilnærming på dette feltet, slik at ikke unødvendige hindringer forsinker utviklingen av nye terapier for sykdom der det i dag finnes et stort udekket behov.” (Vår utheving.) 

 

Statens Legemiddelverk uttalte i en høringsuttalelse til Bioteknologirådet 29.05.2018 følgende: “Ut fra teoretiske betraktninger understøttet av data samlet over flere tiår, foreligger det ingen grunn til å anta større risiko for organismer modifisert ved genetisk manipulering, enn for organismer modifisert ved konvensjonelle teknikker. Dette gjelder også for organismer benyttet som legemidler eller som inngår i legemiddelproduksjon. Legemiddelverket ønsker at det for humanmedisinske produkter / produktkategorier som i dag faller innenfor GMO-regelverket og der risiko er kjent og tilstrekkelig lav, bør vurderes om disse skal unntas genteknologiloven i sin helhet.

(Vår utheving.)

 

Kan man på grunnlag av en slik uttalelse si at Statens Legemiddelverk har den faglige kompetansen og kunnskapsgrunnlaget for å forstå og vurdere kompleksiteten av genteknologi? Når er risiko “kjent og tilstrekkelig lav”? På hvilket tidspunkt kan man si dette om de nye eksperimentelle mRNA vaksinene som nå testes ut på mennesker for første gang? Når kan man uttale seg om langtidsvirkningene av disse? Om noen uker - eller bør vi tenke i generasjoner? 

​​

Men nå skal ikke lenger etiske vurderinger gjøres. Vi mener det kan gå ut over den generelle sikkerheten i samfunnet. Når et medikament blir tatt ut av det fagfeltet det tilhører, for så å vurderes under et helt annet regelverk, sier det seg selv at kontrollen blir svekket. 

I vaksinestudier benyttes ikke nøytral placebo

Hvis vi ser på definisjonen av placebo på Store Medisinske Leksikon, står det følgende: “Et placebopreparat er et preparat som ikke inneholder medisinsk virksomme stoffer, men som til forveksling ligner et legemiddel hvis virkning man ønsker å teste.”

Et placebo er etter gjengs definisjon og praktisk bruk av ordet et preparat som ikke inneholder noen biologiske, medisinske virksomme stoffer. Ofte brukte eksempler på placebo er melkesukker når det gjelder medikamentforsøk med kapsler og tabletter og fysiologisk saltvann ved injeksjon.

 

I vaksineindustriens studier brukes det i navnet ofte placebo selv om det sjelden dreier seg om et reelt biologisk, nøytralt, inaktivt placebo-preparat. Kravet om at et placebo skal være nøytralt er tilsidesatt og kontrollgruppen får ofte en annen vaksine, eller hele eller deler av cocktailen av adjuvans og hjelpestoffer minus allergen-komponentene. Likevel beskrives dette som placebo.

Når man leser ulike medisinske studier så fremkommer det ikke tydelig at hva slags placebo som blir benyttet. Det som blir definert som kontrollgruppen eller placebogruppen får ikke noe inaktivt placebo-preparat, men i stedet får de en annen vaksine eller en injeksjon med hjelpestoffene som aluminiumsalter og andre substanser som har vist seg å kunne ha stor effekt på kroppen. Man omgår grunnleggende vitenskapsmetodiske prinsipper og forskningsstandarder og svekker muligheten for å avdekke bivirkninger og bivirkningsfrekvenser. Etiske komiteer og regulerende myndighetene har akseptert at dette blir praktisert når det gjelder studier på vaksiner med den begrunnelsen at det er etisk uforsvarlig at kontrollgruppen skal “gå glipp av” å få en vaksine, selv om det er en vilkårlig vaksine som forsøkspersonene i utgangspunktet ikke har behov for å få.

Placebo-begrepet blir på denne måten uthulet og de faktiske bivirkningene som den nye vaksinen man skal teste ut blir tilslørt hvis placebogruppen mottar en annen vaksine som også medfører store bivirkning. Da blir det gjerne konkludert med at begge grupper viser like mye bivirkninger, og da vil ikke den nye vaksinen gi noen flere bivirkninger enn den den blir testet mot, og vil dermed bli erklært som trygg.

Vaksineindustrien har, som vi anfører her, fått tillatelse til å avvike fra dette kravet. Det finnes ingen holdbar faglig begrunnelse for å gi en slik tillatelse til vaksineindustrien.

I en registreringsgodkjennelse av vaksiner er det ikke noe krav om at sikkerhetsstudier blir gjennomført med biologisk nøytralt placebo eller at studiedesignet er randomisert og dobbeltblindet.

Det er viktig å kjenne til at AstraZeneca, i en av sine vaksinestudier som ble forhåndsgodkjent med bruk av nøytralt placebo i kontrollgruppen, underveis fikk aksept for å endre placebo til å være en annen vaksine i stedet. Og dette endog med en vaksine som ikke hadde noen klarert sikkerhetsprofil.

Det bryter med alle vitenskapelige spilleregler når et godkjent studiedesign for klinisk legemiddelutprøving blir endret underveis ved at man skifter ut nøytralt placebo (saltvann) med en annen vaksine. I realiteten operer man da ikke lenger med et reelt placebokontrollert studie. Hvilket motiv kan AstraZeneca har for å endre protokollen underveis i studien, - avslutte bruken av nøytralt placebo til å gå over til å benytte en annen vaksine i stedet? 

Denne svært kritikkverdige praksisen var årsaken til at organisasjonen “Informed Consent Action Network” tok initiativ til å rette en Citizen Petition til United States Department of Health and Human Services og FDA (Food and Drug Administration) tidligere i år hvor det ble satt opp grunnleggende krav til de sikkerhetsstudiene som skal finne sted med de nye vaksinene mot Covid-19. Her ble det fremmet krav om bruk av nøytral placebo i studiene.

Det er usikkert i hvilken grad amerikanske myndigheter har lyttet til dette kravet, men de har nylig sendt ut nye retningslinjer om testing av vaksiner. Men det presiseres ikke noe sted at placebo må være nøytral. 

 

Et eklatant og illustrerende eksempel er det herostratiske meningkokkvaksineforsøket i Norge 1988-94 hvor FHI hadde den sentrale og ansvarlige rolle. Ca 230 000 unge mennesker deltok. «Placebo» var i dette vaksineforsøket alle ingredienser i vaksinen minus de antigenholdige bakteriekomponentene. Hele meningokokkvaksinforsøket ble gransket av et offentlig oppnevnt utvalg som avga en rapport i 2007, den s.k. Aasland- rapporten. Det ble avdekket mange rystende forhold, men selv ikke dette utvalget problematiserte bruken av falskt placebo. 

På side 39, punkt 5.2, blir det redegjort for innholdet i vaksinen og placebopreparatet som viste seg å bestå av nøyaktig den samme mengden hjelpestoffer, som i dette tilfellet bl.a. besto av aluminiumhydroksyd og kvikksølv. Det er omfattende dokumentert at Folkehelseinstituttet og Norsk Pasientskadeerstatning ga systematisk uriktige opplysninger om placebo-preparatet («juksevaksine» som de kalte det) ikke bare til deltagerne, deres pårørende, helsepersonell, men også til Stortinget. Det ble fra FHI argumentert med at bivirkningene forekom omtrent i samme størrelsesorden i gruppen som fikk den reelle vaksinen og i «placebo-gruppen», og derfor hadde disse ikke noe med vaksinen å gjøre.


At FHI fikk slippe så billig fra det er graverende. Hadde potensielle deltagere og deres pårørende blitt forelagt hva de sto overfor av ingredienser og gitt muligheten for et reelt informert samtykke, vil mange sikkert ha takket nei. Helsepersonell ville også ha forholdt seg annerledes overfor vaksineskadde enn hva de gjorde og NPE kunne ikke vært så avvisende til søknader om erstatning.

 

Bent Høie avviser krav om vaksinegransking: “Helseminister Bent Høie (H) har avvist et krav om ny gransking av vaksineforsøket som ble gjennomført i årene 1988-1991 for å finne en effektiv vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, meningokokk B….

følge en artikkel i Tidsskrift for erstatningsrett i 2008 var det meldt om til sammen 564 tilfeller av bivirkninger. Av 511 meldinger som ble analysert, gjaldt 330 injeksjon med vaksine og 181 gjaldt injeksjon med placebo. Det ble meldt om elleve alvorlige bivirkninger. De fire alvorligste gjaldt nevrologiske symptomer som kan ha sammenheng med vaksinen. I brevet blir det også opplyst at Norsk pasientskadeerstatning inntil april i år har mottatt 374 saker som gjelder meningokokk B. I to av sakene har klagerne fått medhold i at det er en sannsynlig sammenheng mellom deres sykdom og vaksineforsøket. 256 har fått avslag, 68 saker er henlagt, 35 er foreldet, to er avvist og to saker er fortsatt under vurdering.”

 

Ifølge Legemiddelverket er det ikke aktuelt å bruke placebo i forsøk med nye vaksiner hvis det allerede finnes vaksiner mot det aktuelle viruset/sykdommen.  – Tilgjengelig behandling sammenlignes med ny for å kunne vurdere nytten, og for å unngå at kontrollgruppen i studien står uten behandling.

 

Legemiddelverket sier her implisitt at det ikke er nødvendig å bruke placebo i forsøk med nye vaksiner hvis det allerede foreligger andre vaksiner mot samme sykdom. Men det er heller ikke krav om bruk av nøytralt placebo i noen vaksinestudier. 

Her ser man helt bort fra at adjuvans og hjelpestoffer som kan variere i to ulike konkurrerende vaksiner, kan ha toksiske virkninger for hvert enkelt stoff eller synergieffekter, noe som gjør at to ulike vaksiner mot samme sykdom kan ha høyst forskjellig bivirkningsprofil. Erfaringene fra 2009 med svineinfluensavaksinene avdekket at Pandemrix kunne gi alvorlig nevrologiske bivirkninger bl.a. i form av narkolepsi, mens den konkurrerende vaksine med identiske antigener, men med annen sammensetning av adjuvans og hjelpestoffer ikke ga disse bivirkningene. Dette er et praktisk bevis på at adjuvans og hjelpestoffer kan gi alvorlig sykdom. Ved å ikke teste mot nøytralt placebo vil man sannsynlig i mye større grad tilsløre muligheten for å avdekke bivirkninger. 

 

Den nå verdensberømte smittevernlege Anders Tegnell deltok for noen år siden i en studiodebatt i svensk tv. Han ble konfrontert med at det ikke finnes noen dobbelt blindede studier med et reelt placebo for noen av vaksinene som blir benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet. Han insisterte på at dette finnes, men kunne ikke gi en referanse på dette, og lovet å oversende disse senere til sin motdebattant. Dette har til dags dato ikke skjedd, da det ikke foreligger.

Det er forbausende at Statens Legemiddelverk i sin e-post til Faktisk.no begrunner at det ikke skal være krav om placebo – “for å unngå at kontrollgruppen i studien står uten behandling”.

 

Kliniske studier på vaksineområdet dreier seg i denne sammenheng om rent forebyggende tiltak som blir utført på friske barn eller voksne for å dempe risikoen for å få den sykdommen det vaksineres mot. Det må være langt viktigere å ha et studiedesign som gir størst mulighet for å avdekke bivirkninger enn at kontrollgruppen ikke umiddelbart får vaksiner man ikke kjenner effekten og skyggesidene av. Det er jo bl.a. det studiet er ment å kunne bidra med å avsløre.

 

De fleste kliniske vaksineforsøk viser at farmasøytisk industri selv kan velge om de vil oppfylle placebo-kravet. Følgelig benyttes svært sjeldent placebo med biologisk nøytralt innhold, da dette ikke foreligger som noe krav.

Under koronapandemien har demokratiske rettigheter blitt tilsidesatt. Mange land ruller nå ut et overvåkingssamfunn med detaljert, løpende kartlegging av sine innbyggere


Norske politikere vedtok en ny korona-lov for å håndtere smittefaren i samfunnet. Denne loven bryter med mange av de grunnleggende menneskerettighetene og Grunnloven på utallige punkter som innskrenkning av bevegelsesfrihet, inngrep i privatliv eventuelt i eiendom der det er påkrevet og pålegg overfor media. 
 

En artikkel i Aftenposten av Professor i jus, Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver

"En rekke av dagens tiltak har svak, eller kanskje til og med manglende hjemmel i loven."

Tvungen registrering av personlige helsedata: Det som har blitt vedtatt i Norge og i mange andre land de siste årene, er at myndighetene har laget nasjonale digitale vaksineregistre som er en lovpålagt registrering av den enkeltes data. Man har ingen reservasjonsmulighet.

Det betyr at myndighetene nå krever å få en oversikt over din vaksinestatus. Videre ser vi at det blir diskutert flere steder at man ønsker å kunne koble vaksineregisteret opp mot et ID kort evt. pass. Dette er fremdeles ikke helt utarbeidede planer, men det er mange ulike løsninger på tegnebrettet. I tillegg til dette vet vi at myndighetene nå har satt opp et vaksineprogram for voksne, og det vil helt sikkert snart bli et større press mot at alle voksne må re-vaksinere seg omtrent hvert 10. år, da de vaksinene man tok som liten har sluttet å ha noen beskyttende effekt. 

Covid-pass blir vurdert innført i flere land


Fra World Economic Forum sine hjemmesider: CommonPass

"CommonPass aims to develop and launch a standard global model to enable people to securely document and present their COVID-19 status (either as test results or an eventual vaccination status) to facilitate international travel and border crossing while keeping their health information private. 

In collaboration with The Commons Project,a non-profit public trust building global digital services and platforms for the common good, the World Economic Forum is supporting the development and launch of CommonPass, an initiative which aims to develop a global, interoperable framework to safely restore cross-border travel to pre-pandemic levels."

SMITTESPORINGS-APP blir lansert. Målet er at alle land i EU skal knytte seg opp til et felles EU-nettverk for smittesporing. Den nye norske smittesporingsappen skal etter planen lanseres 21. desember i år.

En rapport: EU Planning “Vaccination Passport” Since 2018“Roadmap on Vaccination outlines 3 year plan for boosting “vaccine confidence” and advancing “electronic tracking”

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank)