Sikre deg billett ved å forhåndsbetale via vår samarbeidspartner StyreWeb

Høringssvar fra Foreningen For Fritt Vaksinevalg:
Ny foreslått krisefullmaktslov kan gi:
tap av rettsvern, uforutsigbar makt-  misbruk og tvangsvaksinering.

Strange how many people I meet on 

the internet that can remember 

that many died from the measles? 

 - they must be about 100 years old?

En oversikt over en 
fagdebatt om vaksiner
i Aftenposten

Sikre deg billett ved å forhåndsbetale via vår samarbeidspartner StyreWeb

Sikre deg billett ved å forhåndsbetale via vår samarbeidspartner StyreWeb

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank)