fra
Foreningen for

Fritt Vaksinevalg 

 Julebrev  

fra

Foreningen for

Fritt Vaksinevalg

En fredelig demonstrasjon mot myndighetenes korona-håndtering 

Høringssvar fra

Foreningen for Fritt Vaksinevalg

- Det vil stride mot prinsippet

i den Hippokratiske lege-eden

å skulle bli pålagt å oppfordre egne pasienter til å ta en vaksine

Faktisk.no tar helt feil når de fakta-sjekker vår video

Coronavaksinen - en eksperimentell,

hasteutviklet vaksine

langtidsvirkninger

biologiske og genetiske

med ukjente 

Sikre deg billett ved å forhåndsbetale via vår samarbeidspartner StyreWeb

Åpent brev til
Bent Høie
med spørsmål om koronavaksinen og tvangsvaksinering
Høringssvar fra Foreningen For Fritt Vaksinevalg:
Høringssvar fra Foreningen For Fritt Vaksinevalg:
Våre myndigheter kan nå komme til å gjøre hastevedtak som kan utsette befolkningen og miljøet for risiko i forhold til lite utprøvde genteknologiske vaksiner. 

Strange how many people I meet on 

the internet that can remember 

that many died from the measles? 

 - they must be about 100 years old?

En oversikt over en 
fagdebatt om vaksiner
i Aftenposten

Sikre deg billett ved å forhåndsbetale via vår samarbeidspartner StyreWeb

Sikre deg billett ved å forhåndsbetale via vår samarbeidspartner StyreWeb

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank) 

VIPPS 139906