15 fakta om meslinger


Denne siden er under oppbygging - det vil etterhvert bli lagt inn mer utfyllende informasjon under de ulike kapitlene.
 

1. HVORFOR BLIR PLUTSELIG MESLINGER FREMSTILT SOM EN VELDIG FARLIG SYKDOM?

Fremstillingen av sykdommen i dagens media samsvarer dårlig med den allmenne oppfatningen av sykdommen blandt befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden.  

2. VAKSINENE KAN IKKE TILSKRIVES FALLET I BARNEDØDELIGHETEN 

Det er en alvorlig underrapportering til meldesystemene. Ifølge amerikanske helsevesenet innrømmer de at kun 1% av bivirkningene fra barnevaksinasjonsprogrammene blir innrapportert.  

3. DØDELIGHETEN AV MESLINGER I NORGE. 

Forutsetningene for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede. 
Det er derfor ikke slik at man ved å vaksinere seg kan beskytte noen annen. 
 

4. ER DET MESLINGKRISE I EUROPA?

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

5. MMR-VAKSINEN KAN GI ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Svakheter og mangler på sikkerhetsstudier,  

6. INNHOLDSSTOFFENE I VAKSINENE HAR TOKSISKE EGENSKAPER.  

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

7. FORUTSETNINGEN FOR Å KUNNE OPPNÅ FLOKKIMMUNITET ER IKKE TIL STEDE.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

8. KAN DE UVAKSINERTE UTGJØRE NOEN FARE FOR ANDRE?

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

9. VAKSINEPROGRAMMENE GJØR DE MINSTE MER SÅRBARE. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

10. VAKSINEFORSKNINGEN FØLGER IKKE DE VITENSKAPELIGE OG FORSKNINGSETISKE KRAV.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

11. KAN MAN UTRYDDE MESLINGER? 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

12. KOMPLIKASJONER FRA MESLINGSYKDOM. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

13. HELSEFORDELER VED Å GJENNOMGÅ MESLINGER.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

14. VITAMIN A OG DENS BETYDNING I ET SYKDOMSFORLØP AV MESLINGER. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

15. SSPE EN ALVORLIG FØLGETILSTAND ETTER MESLINGSYKDOM MEN OGSÅ ETTER VAKSINERING

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank) 

VIPPS 139906