top of page
15 fakta om meslinger


Denne siden er under oppbygging - det vil etterhvert bli lagt inn mer utfyllende informasjon under de ulike kapitlene.
 

ScreenHunter 111_redigert.png
1. HVORFOR BLIR PLUTSELIG MESLINGER FREMSTILT SOM EN VELDIG FARLIG SYKDOM?

Fremstillingen av sykdommen i dagens media samsvarer dårlig med den allmenne oppfatningen av sykdommen blandt befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden. 

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
2. VAKSINENE KAN IKKE TILSKRIVES FALLET I BARNEDØDELIGHETEN 

Det er en alvorlig underrapportering til meldesystemene. Ifølge amerikanske helsevesenet innrømmer de at kun 1% av bivirkningene fra barnevaksinasjonsprogrammene blir innrapportert. 

SE MER
ScreenHunter 112.png
3. DØDELIGHETEN AV MESLINGER I NORGE. 

Forutsetningene for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede. 
Det er derfor ikke slik at man ved å vaksinere seg kan beskytte noen annen. 

SE MER
Europakart_4154-Jun.-16-18.09 (1).jpg
4. ER DET MESLINGKRISE I EUROPA?

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
5. MMR-VAKSINEN KAN GI ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Svakheter og mangler på sikkerhetsstudier, 

SE MER
italy-autism.jpg
6. INNHOLDSSTOFFENE I VAKSINENE HAR TOKSISKE EGENSKAPER.  

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
7. FORUTSETNINGEN FOR Å KUNNE OPPNÅ FLOKKIMMUNITET ER IKKE TIL STEDE.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
8. KAN DE UVAKSINERTE UTGJØRE NOEN FARE FOR ANDRE?

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
9. VAKSINEPROGRAMMENE GJØR DE MINSTE MER SÅRBARE. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
10. VAKSINEFORSKNINGEN FØLGER IKKE DE VITENSKAPELIGE OG FORSKNINGSETISKE KRAV.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
11. KAN MAN UTRYDDE MESLINGER? 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
12. KOMPLIKASJONER FRA MESLINGSYKDOM. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
13. HELSEFORDELER VED Å GJENNOMGÅ MESLINGER.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
14. VITAMIN A OG DENS BETYDNING I ET SYKDOMSFORLØP AV MESLINGER. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 111_redigert.png
15. SSPE EN ALVORLIG FØLGETILSTAND ETTER MESLINGSYKDOM MEN OGSÅ ETTER VAKSINERING

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
bottom of page