15 fakta om meslinger


Denne siden er under oppbygging - det vil etterhvert bli lagt inn mer utfyllende informasjon under de ulike kapitlene.
 

ScreenHunter 111_redigert.png
1. HVORFOR BLIR PLUTSELIG MESLINGER FREMSTILT SOM EN VELDIG FARLIG SYKDOM?

Fremstillingen av sykdommen i dagens media samsvarer dårlig med den allmenne oppfatningen av sykdommen blandt befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden.  

SE MER
2. VAKSINENE KAN IKKE TILSKRIVES FALLET I BARNEDØDELIGHETEN 

Det er en alvorlig underrapportering til meldesystemene. Ifølge amerikanske helsevesenet innrømmer de at kun 1% av bivirkningene fra barnevaksinasjonsprogrammene blir innrapportert.  

SE MER
ScreenHunter 112.png
3. DØDELIGHETEN AV MESLINGER I NORGE. 

Forutsetningene for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede. 
Det er derfor ikke slik at man ved å vaksinere seg kan beskytte noen annen. 
 

SE MER
Europakart_4154-Jun.-16-18.09 (1).jpg
4. ER DET MESLINGKRISE I EUROPA?

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
5. MMR-VAKSINEN KAN GI ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Svakheter og mangler på sikkerhetsstudier,  

SE MER
italy-autism.jpg
6. INNHOLDSSTOFFENE I VAKSINENE HAR TOKSISKE EGENSKAPER.  

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
7. FORUTSETNINGEN FOR Å KUNNE OPPNÅ FLOKKIMMUNITET ER IKKE TIL STEDE.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
8. KAN DE UVAKSINERTE UTGJØRE NOEN FARE FOR ANDRE?

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
9. VAKSINEPROGRAMMENE GJØR DE MINSTE MER SÅRBARE. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
10. VAKSINEFORSKNINGEN FØLGER IKKE DE VITENSKAPELIGE OG FORSKNINGSETISKE KRAV.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
11. KAN MAN UTRYDDE MESLINGER? 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
12. KOMPLIKASJONER FRA MESLINGSYKDOM. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
13. HELSEFORDELER VED Å GJENNOMGÅ MESLINGER.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
14. VITAMIN A OG DENS BETYDNING I ET SYKDOMSFORLØP AV MESLINGER. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER
15. SSPE EN ALVORLIG FØLGETILSTAND ETTER MESLINGSYKDOM MEN OGSÅ ETTER VAKSINERING

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

SE MER