top of page

Om oss.

Vi er en gruppe leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har gått sammen om å etablere en plattform der vi ønsker å nyansere vaksinedebatten.
Vi vil presentere informasjon, vitenskapsbaserte fakta og belyse de juridiske aspektene for å gi et mer balansert bilde av vaksinesaken. 

Foreningens styre: 

Sigurd Nes
Styreleder

Spesialist i allmennmedisin. 

Støtt foreningen ved å tegne et medlemskap.
Årskontingent 250,- 

Ta kontakt:
Litt om foreningens faggruppe. 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har en egen faggruppe som står bak artikler, høringssvar og mye av det skriftlige materialet foreningen offentliggjør.
Faggruppen er en sammensatt gruppe bestående av personer som har medisinsk og

juridisk bakgrunn.
Medlemmene i vår faggruppe har på nåværende tidspunkt valgt å holde sine navn unna offentligheten grunnet de rådende forhold i den offentlige debatten. 
Vi ber om forståelse for dette. 

Litt om bakgrunnen.

Foreningen for fritt vaksinevalg er opprettet i august 2015 som en reaksjon på de siste årenes polariserte og ensidige vaksinedebatt.

Vi ønsker å bidra til å balansere den ensidige informasjonen som blir presentert av offentlige helsemyndigheter, massemedia og ikke minst den farmasøytiske industrien.

Samfunnsdebatten blir unyansert nettopp fordi viktig informasjon blir utelatt og delvis sensurert.

 

Kunnskapsformidlingen blir fordreid og ukorrekt, og når de sentrale argumentene hviler på mangelfull og tildels feilaktig informasjon, kan dette benyttes til å legge fram sakskomplekset på en manipulerende måte.
Spesielt ovenfor de som mangler grunnleggende kunnskaper på området.
Det er et stort demokratisk problem at kritiske synspunkter og velfunderte spørsmål ikke får slippe til i media.

Vi vil etablere en plattform for formidling av vitenskapsbaserte fakta om vaksinenes mulige begrensede effektivitet og potensielt skadelige helseeffekter. Vi ønsker også å sette fokus på de juridiske og etiske aspektene ved tvungen vaksinering.

bottom of page