top of page

BROSJYRE OM BIVIRKNINGER AV KORONAVAKSINENE

Hjelp oss med å spre den!

Lenger ned på siden kommer en oversikt over referanser til uttalelser som blir gjort i brosjyren!

Vi oppdaterer fortløpende med ny forskning om
vaksinene og vaksinenes effekt. 

Vi sender deg gjerne brosjyren gratis i posten - send oss en e-post og fortell hvor mange vil du ha.  

Vår e-post adresse er: kontakt@frittvaksinevalg.com

Den finnes også i utskriftsbar PDF - se lenger ned

Foreningen har nå trykket opp en brosjyre som oppsummerer hva vi vet om koronavaksinene. Det er så alvorlig at vi håper brosjyren blir spredt over det ganske land.

Ettersom regjeringen nå anbefaler en fjerde dose til alle i alderen 18-64 år er det enda mer aktuelt å få spredt kunnskapen om de mange og alvorlige bivirkningene. Siden Folkehelseinstituttet og fremtredende medisinsk ekspertise ikke anbefaler denne fjerde dosen, kan vi ikke annet enn å konkludere med at anbefalingen fra regjeringen er politisk motivert, ikke medisinsk.

Det å ta vaksinen er en alvorlig avgjørelse som kan ha livsvarig innvirkning på
helsen, og en slik avgjørelse må ikke tas med letthet.

Brosjyrer kan hentes sentralt i Oslo. Kontakt oss på epost for formidling av adresse.Tusen takk for innsatsen fra alle dere som har bidratt! 


Bli gjerne med på dele ut denne brosjyren til de du mener vil ha nytte av denne informasjonen.

Og husk
ikke legg brosjyren i postkasser merket med at de ikke ønsker å motta uadressert reklame. 

Vi oppfordrer også alle som ønsker å dele ut brosjyrer å kun gjøre dette på offentlig sted og ikke inne på privat område som butikksenter eller skoleområde uten først å ha spurt om tillatelse til dette.

Vi oppfordrer også til at man alltid er høflig og vennlig overfor de man deler ut brosjyrene til.


Med dette ønsker vi lykke til med et viktig opplysningsarbeid! 

Hvis du ønsker å hjelpe til med å dele ut denne brosjyren sender vi gjerne disse til deg i posten. Send oss en e-post og fortell hvor mange brosjyrer du vil ha.

Vår e-post adresse er:
kontakt@frittvaksinevalg.com


Brosjyrene er gratis, men vi er veldig takknemlig for portostøtte. 

Vipps til nr. 139906

Vårt bankkontonr. 1254 62 19850


Husk at du kan også printe ut brosjyren - vi anbefaler da A4-format
- se nedenfor.

  

koronabrosjyreheleforsiden.png
koronabrosjyreside1.png

Noen spørsmål som har dukket opp i forbindelse med utdeling av brosjyrer:  

 

1. Hvorfor deler dere ut brosjyrene? 

Vår brosjyre er ment som et bidrag til at befolkningen skal kunne ha et informert valg når det kommer til de nye vaksinene. For at et samtykke skal være informert må man også ha tilstrekkelig informasjon. Vi ser nå at våre myndigheter tillegger vaksinene flere egenskaper enn det de har, og nedtoner de faktiske usikre momentene som råder når det gjelder de nye vaksinene som er hasteutviklet, hastegodkjente og basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi.
Vår brosjyre er ment som en liten oppfordring til folk om å sette seg godt inn i slike faktiske forhold slik at man tar et informert valg i forhold til det å la seg vaksinere eller ikke. Vi vil opplyse om at det er mange usikre momenter ved de nye vaksinene mot COVID-19 som vi mener er viktig å orientere om.

 


2. Hva vil dere oppnå med å legge flyers i postkasser, og hvor og hvor mange er delt ut?

 

Når myndighetene nå oppfordrer til vaksinering, mener vi at det påhviler dem et stort ansvar å være svært korrekt i sin informasjonsformidling til befolkningen. 

Vi er bekymret for at ønsket om å oppnå høy vaksinasjonsdekning i befolkningen vil påvirke det som blir formidlet om vaksinene, - at kun de farlige aspektene ved sykdommen blir belyst og kun de positive sidene ved vaksinene kommer frem.

 

Det er på denne bakgrunnen at Foreningen for Fritt Vaksinevalg har trykket opp brosjyrer for å komme med informasjon som vi mener er relevante når det gjelder disse nye vaksinene. Vi har forsøkt å være faktabasert, og det finnes referanser til hver eneste uttalelse i brosjyren på våre hjemmesider. Vi har overhodet ikke noe ønske om å skremme, - kun informere.  

 

Det er våre medlemmer som deler ut våre brosjyrer, men vi oppfordrer til at de kun skal deles ut til de som selv har ønsket å motta denne informasjonen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ikke legge i vilkårlige postkasser. 

 


3. Hva tenker dere om koronavaksinen?

 

Vaksinen må regnes som eksperimentell så lenge observasjonsstudiene fremdeles pågår og skal pågå i ytterligere 2 år før de blir endelig godkjent. Vaksinene er kun midlertidig godkjent, og man vet fremdeles sparsommelig om bivirkningene og ingenting om langtidsvirkningene av disse vaksinene så lenge de bare er observert i noen få måneder. Vanligvis tar det mellom 8 -12 år å teste ut en ny vaksine.
I tillegg er disse vaksinen basert på en helt ny vaksineteknologi som aldri har vært godkjent til alminnelig bruk på mennesker før. Det er viktig at befolkningen får korrekt informasjon og blir tilstrekkelig opplyst om disse forhold.

Det vi vet foreløpig er at de ikke kan hindre deg i å bli smittet, de hindrer ikke smittespredning, og studiene har heller ikke vist at de kan hindre at du blir alvorlig syk,- havner på sykehus eller dør.   

 


4. Hva er viktig å vurdere før man bestemmer seg for om man skal ta vaksine eller ikke?


Det er viktig å sette seg godt inn i informasjonen som følger med vaksinen. På dette grunnlaget må man vurdere om bivirkningene veier opp for farligheten av sykdommen for sitt eget vedkommende. Når det gjelder Covid-19 viser det seg at barn, ungdom og voksne opp til 70 år har svært liten risiko for et alvorlig sykdomsforløp hvis man ellers har god helse. Det er de eldre som kan blir rammet hardere av denne sykdommen, og da spesielt de med underliggende sykdommer. I tillegg også personer med kroniske sykdommer. 

Vi vet nå at en vaksine kun vil gi beskyttelse for den som blir vaksinert, da vaksinene ikke vil kunne hindre en i å bli smittet eller spre smitten videre. Studiene til vaksinene viser kun at vaksinene vil kunne bidra til å dempe symptomene hvis du blir smittet. Man vet heller ikke om de kan hindre et alvorlig sykdomsforløp eller død. Det er på dette grunnlaget enhver må ta stilling til hva slags nytte de vil kunne ha av å ta denne vaksinen. 

 

Sitat hentet fra Folkehelseinstituttet:  "I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sykdom, men det er foreløpig ikke publisert data som viser at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom eller mot smittespredning. Varighet av beskyttelse etter vaksinasjon er foreløpig ikke klarlagt."

 

 

5. Hvilke bivirkninger frykter dere?

 

Når det gjelder denne helt nye genbaserte vaksineteknologien så vil det ta flere år før vi kan få et riktig bilde av hva slags bivirkninger som kan opptre og hvor trygge vaksinene er. Her er det ting vi ikke engang vet at vi ikke vet. 
Vaksineringen i Norge begynte i slutten av desember 2020, men allerede nå har disse vaksinene gitt flere bivirkninger (se bildet under) inklusive dødsfall enn noen annen vaksine tilsammen gjennom flere tiår. 

 

Man kan ikke uttale seg eller estimere hva som kan bli langtidseffektene, men det vi frykter er allergier, autoimmune og nevrologiske sykdommer som vil dukke opp etter en lengre tid. Man har også sett noen alvorlige straksreaksjoner som anafylaktisk sjokk.

I USA ble det nylig gjort en større undersøkelse av bivirkninger fra Pfizer/BionTech vaksinen fra desember i fjor som viste at 2,8% av de som hadde fått vaksinen ble så syke at de måtte oppsøke lege og var ikke i stand til å jobbe eller utføre daglige aktiviteter rett etter vaksineringen. 

 

Våre helsemyndigheter hevder at vaksinene må regnes som trygge nok i det de blir godkjent av det Europeiske legemiddelverket, og mener at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing.

 

Dette er noe vi ikke kan si oss enige i da vi vet av erfaring når det gjelder andre vaksiner at bivirkninger kan opptre lang tid etter vaksinering. Spesielt gjelder dette nevrologiske lidelser som ofte blir kroniske livsvarige tilstander. Erfaringene fra svineinfluensaen viser at det kom inn meldinger om bivirkninger til Pasientskadenemnda mange år i etterkant fordi det tar tid før disse sykdommene manifesterer seg. 

 

Med vennlig hilsen

 

Faggruppen i 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg

241520662_387778922964277_2119229034749739789_n.jpg
c-heart.jpg
bottom of page