top of page

Foreningens formål

"Foreningen for fritt vaksinevalg"


- Min kropp, - mitt samtykke

 

 

Foreningens formål er å fremme og forsvare individets rett til egne frie medisinske valg på vegne av seg selv og sine barn i samsvar med en moderne rettsstat.

 

Foreningen skal sette fokus på grunnprinsippet i helsevesenet om informert samtykke, hvor ethvert medisinsk inngrep må avgjøres av inidividet selv, basert på fundamentale frihetsprinsipper i Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter.

 

Informert samtykke avhenger av tilgang på fullstendig og korrekt informasjon.

 

Foreningen skal være en formidlingsplattform for uavhengig informasjon, og bidra til en bredere innsikt i vitenskapsbaserte fakta om vaksiner, - spørsmål ved vaksinens faktiske effektivitet, og dens potensielt skadelige helseeffekter.

 

På denne måten vil foreningen være et korrektiv og supplement til den informasjonen som fremmes av norske helsemyndigheter, helsepersonell, media og den farmasøytiske industrien som i stor grad er ensidig, mangelfull og ubalansert.

 

Formidlingen vil foregå via digitale medier, publikasjoner, foredrag og faglige møter.

Tegn et medlemskap i dag!

Støtt foreningen ved å tegne et medlemskap.
Årskontingent 250,- 

bottom of page