Aktuelle nettsider

Oversikt over de største amerikanske organisasjonene:
National Vaccine Information Center (NVIC)

Nettsiden ble stiftet i 1982 av bl.a. Barbare Loe Fisher. Det var i utgangspunktet et nettverk for foreldre med vaksineskadde barn. 
I dag er det et informasjonssenter for alle som ønsker å få nøktern og kyndig informasjon om vaksiner og juridiske rettigheter. 

Children's Health Defense (CHD)

Nettstedet ble lansert i 2018 av miljøaktivisten Robert F. Kennedy, Jr.  som en utvidelse av det allerede eksisterende World Mercury Project. De har en stor organisasjon av medarbeidere som arbeider med å granske helsemyndighetenes forvaltning av barnehelsen og er en stor informasjonsplattform når det kommer til vaksiner. 

Informed Consent Action Network (ICAN)

Etablert av gravende journalist og filmprodusent Del Bigtree.
Han drifter også en egen radiokanal: Highwire og holder mange foredrag og presentasjoner i USA og internasjonalt. Nettstedet har mange nedlastbare rapporter, presentasjoner og dokumenter.  Målet er å granske det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget og hvilke studier som myndighetene lener seg på. 

Physicians For Informed Consent (PIC)

En organisasjon bestående av leger, forskere, helsepersonell og advokater som presenterer nøktern informasjon og presenterer data om smittsomme sykdommer og vaksiner for å muliggjøre en reel mulighet til at foreldre og befolkningen ellers kan ta et informert samtykke. De er da følgelig også tilhengere av frivillig vaksinasjon.

Vaccine Papers (VP)

Nettstedet driftes anonymt grunnet det enorme presset og personfokuset som råder i vaksinesaken. Den består av et team med sylskarp penn og gir en inngående, vitenskapsbasert og objektiv informasjon om farene ved vaksiner. De er spesielt fokusert på toksisiteten av aluminiumsadjuvansen og immunaktiveringsmediert hjerneskade.

Children's Medical Safety Research Institute (CMSRI) 

Instituttets mål er å støtte ulike forskningsprosjekter  som retter seg mot helseutfordringene man ser hos unge og eldre idag. På hjemmesiden kan man lese om spennende studier som pågår i forhold til ulike kjemiske belastninger i forhold til utviklingen av immun-, og inflammatoriske og kognitive forstyrrelser.  

Immunity Education Group

Nettsiden har mange gode artikler - de har som mål å gi balansert og objektiv informasjon om vaksiner og infeksjonssykdommer. 
Det er et team som står bak nettstedet, men frontfigurer er barnelege Dr. Bob Sears og Melissa. De drifter også en egen podcast med jevnlige programmer.  

The Institute for Pure and Applied Knowledge (IPAK) 

Forfatter og forsker James Lyons-Weiler har sammen med andre fagpersoner dannet dette instituttet som har som mål å komme med uavhengig forskning og synspunkter på kontroversielle emner innen biomedisin, psykiatri og sosiologi. 
Man ønsker å fokusere på kunnskapsformidlige og ikke profitt, noe de mener har en svært ødeleggende virkning på mye av den forskningen som blir utført i dag.  

S.A.N.E. VAX, Inc - Safe, Affordable, Necessary, Effective

SaneVax blir driftet av et team som samarbeider med medisinske fagpersoner, advokater og foreldre fra hele verden. 
Deres hovedfokus er HPV-vaksinen som de mener ikke fyller kriteriene som alle vaksiner bør etterlever, nemlig at de er trygge, rimelig, nødvendige og effektive.
Her finnes oppdatert informasjon om forskning, bivirkninger og politiske beslutninger som taes i forbindelse med HPV-vaksinen. 

LERN THE RISK - Knowlege - Action - Health

Nettstedet driftes Brandy Vaughan som tidligere arbeidet innen farmasøytisk industri som salgssjef hos Merck. 
Hun sluttet av samvittighetsgrunner og er nå aktiv i å tilrettelegge informasjon om vaksiner og formulere klar informasjon om de muligie risikofaktorer ved vaksiner som hun mener foreldrene får for lite kunnskap om.

 

Crazy Mothers - The rebellion starts at home

Nettstedet er dedikert til mødre (og fedre) som ikke lenger finner seg i å bli rakket ned på fordi de stiller spørsmål ved vaksinering. Nettstedet har mye humor og ønsker å spre informasjon om vaksineskader som kan oppstå, men også om hvordan man kan komme seg etter en skade.   

Den europeiske paraplyorganisasjonen;
The European Forum for Vaccine Vigilance
har en flott oversikt og lenker til de ulike organisasjonene i de europeiske landene. 
ScreenHunter_6037 Nov. 21 00.26.jpg

Engelsk-språklige nettsteder

USA

CANADA

AUSTRALIA

Skandinaviske nettsteder

DANMARK

SVERIGE

NORGE

Tysk-språklige nettsteder

TYSKLAND

SVEITS

ØSTERRIKE

Hjemmesider/pasientforeninger for vaksineskadde

HPV-vaksinen 

Støttegrupper for ulike vaksineskader fra diverse ulike vaksiner

 Lenker til VAXXED-filmens nettsider

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank)