top of page

Bivirkninger av vaksiner, hvor alvorlige er de, og hvor ofte forekommer disse? 

Mangel på balansert informasjon

Norske helsemyndigheter velger i urovekkende grad å bagatellisere eller i liten grad anerkjenne akutte og langtidsbivirkninger av vaksiner. Vi er bekymret over den mangelfulle og skjeve informasjonsformidlingen fordi borgerne på denne måten blir frarøvet muligheten til å kunne ta informerte helsevalg.

Forskningen som våre helsemyndighetene velger å stole på, er hovedsaklig finansiert av vaksineindustrien, enten direkte eller indirekte. I de få studiene hvor man har sammenliknet helsen til vaksinerte med uvaksinerte eller lite vaksinerte barn, har man klare indikasjoner på en sammenheng mellom vaksinering og risikoen for å utvikle autoimmune sydommer som astma, allergi, eksem eller mer alvorlige nevrologiske sykdommer.

  

Project 1. Click to edit me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

Project 3. Click to edit me

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

bottom of page