top of page
ScreenHunter 309.png

Regjeringen sendte ut på høring den 5. mai et nytt lovforslag om å hasteinnføre bruk av et koronasertifikat  i det Norske samfunn.
Det ble gitt en ekstremt kort høringsfrist, noe som gjorde det vanskelig for fagmiljøene og borgerne generelt å få tid til å sette seg grundig inn i problemstillingen og komme med velfunderte svar. Det å sette så korte høringsfrister er et brudd på de demokratiske spillereglene.

De skriver selv: "Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona. – Et slikt sertifikat vil vi kunne bruke for å åpne samfunnet vårt mer og tidligere."

Vi mener derimot at:

Et koronapass basert på kunstige skapte skiller mellom de som er antatt "beskyttet" og de som ikke er det, vil i praksis bli innføring av indirekte tvangsvaksinering og bringe samfunnet mange skritt nærmere et totalitært overvåkingssamfunn. 

Vi må presisere at det er takket være alle som har bidratt med å

støtte oss på spleisen som har gjort det mulig for oss å starte opp

et samarbeide med advokat.

Så vår STORE TAKK går til alle som har støttet oss der

- det er dere som gjør det mulig at vi nå også kan

ta denne saken videre inn i rettssystemet hvis det blir nødvendig.

Les mer om spleisen vår
her.

 
bottom of page