Nyheter fra vaksinefronten

LES HELE DEBATTEN SOM FANT STED MELLOM
SIGURD NES OG MEDISINSKE EKSPERTER FRA NTNU/ST. OLAVS HOSPITAL I TRONDHEIM. 

Det har foregått en spennende fagdebatt som startet allerede i mai måned og fortsatte ut i september.
Vi har nå laget en oversikt over debattens forløp og lagt opp lenker til alle innleggene i Aftenposten.
Foreningen har i tillegg til innleggene i avisen valgt å gjøre rede for sine standunkter i mer utdypende artikler for å gi en økt forståelse for vår argumentasjon. 

 

STORE DEMONSTRASJONER MOT POLITIKERNES FORSLAG OM INNFØRING AV TVANGSVAKSINERING I TYSKAND

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

RETTSSAK OM MENINGOKOKKFORSØKET STARTER I SLUTTEN AV OKTOBER

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

NY LOVENDRING ÅPNER OPP FOR UFORUTSIGBAR JUSS NÅR DET KOMMER TIL VAKSINER OG TVANG.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank) 

VIPPS 139906