Litt om vaksiner og sykdommer
vi vaksinerer mot


Denne siden er under oppbygging - det vil etterhvert bli lagt inn mer utfyllende informasjon under de ulike kapitlene.
 

VAKSINER KAN IKKE TA ÆREN FOR FALLET I DØDELIGHETEN AV SYKDOMMENE

Mange tror helt feilaktig at det er takket være vaksinene at barn ikke lenger dør av de sykdommene vi nå vaksinerer mot. Men dette er en feilaktig forestilling.  

VAKSINER KAN GI ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Det er en alvorlig underrapportering til meldesystemene. Ifølge amerikanske helsevesenet innrømmer de at kun 1% av bivirkningene fra barnevaksinasjonsprogrammene blir innrapportert.  

FLOKKIMMUNITET KAN IKKE OPPNÅES MED VAKSINERING

Forutsetningene for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede. 
Det er derfor ikke slik at man ved å vaksinere seg kan beskytte noen annen. 
 

ALLE KAN BLI SMITTESPREDERE OG UTVIKLE SYKDOM UANSETT VAKSINESTATUS

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

VAKSINEFORSKNINGEN FØLGER IKKE VITENSKAPELIGE OG FORSKNINGSETISKE KRAV SOM STILLES TIL ANDRE LEGEMIDLER 

Svakheter og mangler på sikkerhetsstudier,  

INNHOLDSSTOFFENE I VAKSINENE HAR TOKSISKE EGENSKAPER.  

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

VAKSINENE MISTER SIN VIRKNING ETTER NOEN ÅR.  

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

UVAKSINERTE BARN KAN IKKE SMITTE VAKSINERTE BARN MED EN SYKDOM DE IKKE HAR.  

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.  

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank) 

VIPPS 139906