top of page
Menneskrettslige aspekter i vaksinesaken. 


Vi ønsker her å redegjøre for noen grunnleggende aspekter ved de juridiske og menneskerettslig aspektene i vaksinesaken i forhold til tvangslovgivning, informert samtykke individets frihet og foreldrenes rett til å ta avgjørelser på vegne av sine barn.

NB! Foreløpig har vi skrevet ferdig punkt 1, vi vil fortløpende legge ut informasjon på alle de andre punktene. 

G11.2-UK-Deaths-1838-1978-1024x650.png
1.  VAKSINENE KAN IKKE TILSKRIVES FALLET I BARNEDØDELIGHETEN.
 

Det var ikke på grunn av vaksinene at dødeligheten fra barnesykdommene nærmest forsvant.

Vaksiner er ikke årsaken til, eller kan ta æren for den betydelige reduksjonen av barnedødeligheten fra infeksjonssykdomm


ScreenHunter_5846 Oct. 02 14.55.jpg
2.  VAKSINEFORSKNINGEN FØLGER IKKE DE VITENSKAPELIGE METODEKRAV.

Vaksinene blir mangelfult testet ut. Sikkerhetsstudiene blir hovedsakelig utført og overvåket av industrien selv, de har ofte lav kvalitet, for få deltakere og det blir som regel ikke benyttet nøytralt placebo. Det er en stor mangel på studier som ser på effekt og bivirkninger over tid.  

LES MER...
16142243_10154389096047989_7879537982623
3.  DET HAR ALDRI BLITT UTFØRT NOEN STUDIE PÅ VAKSINENES SAMLEDE EFFEKT. 

De studiene som finnes er stort sett på enkeltvaksiner, vi mangler studier på effekt og bivirkninger av sammensatte vaksiner og av det samlede vaksineprogrammet. 

SE MER
download (6).jpg
4.  DET HAR ALDRI BLITT UTFØRT NOEN STØRRE STUDIE HVOR MAN SAMMENLIKNER VAKSINERTE OPP MOT HELT UVAKSINERTE BARN. 

Det er en alvorlig underrapportering til meldesystemene. Ifølge amerikanske helsevesenet innrømmer de at kun 1% av bivirkningene fra barnevaksinasjonsprogrammene blir innrapportert. 

SE MER
ScreenHunter_5847 Oct. 02 15.33.jpg
5.  INNHOLDSSTOFFENE I VAKSINENE HAR TOKSISKE EGENSKAPER.  

Innholdsstoffene i vaksiner kan være svært toksiske og de fleste er ikke utredet for sin effekt i menneskekroppen på noen adekvat måte. 

SE MER
ScreenHunter_5848 Oct. 02 15.40.jpg
6.  VAKSINER KAN GI ALVORLIGE BIVIRKNINGER. DET ER KUN FÅ PROSENT AV DISSE SOM BLIR FANGET OPP I MELDESYSTEMENE.

Det er en alvorlig underrapportering til meldesystemene. Ifølge amerikanske helsevesenet innrømmer de at kun 1% av bivirkningene fra barnevaksinasjonsprogrammene blir innrapportert.  

SE MER
ScreenHunter_4799 Nov. 02 02.50.jpg
7.  FLOKKIMMUNITET ER IKKE MULIG Å OPPNÅ MED VAKSINERING. 

Forutsetningen for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke til stede ved vaksinering. Det kreves at vaksinene kan gi livsvarig immunitet og at vaksinene er svært effektive - noe de ikke er. 

SE MER
ScreenHunter_5849 Oct. 02 16.06.jpg
8.  DE UVAKSINERTE KAN IKKE UTGJØRE NOEN FARE FOR ANDRE.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter_5843 Sep. 30 15.44.jpg
9.  VAKSINEPROGRAMMENE SKAPER ALDERSFORSKYVNINGER SOM GJØR DE MINSTE MER SÅRBARE. 

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
G11.2-UK-Deaths-1838-1978-1024x650.png
10.  DET ER HELSEFORDELER Å GJENNOMGÅ INFEKSJONSSYKDOMMER SOM BARN.

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
download (7).jpg
11. GOD NÆRING OG TILGANG PÅ RENT VANN ER DET BESTE TILTAKET FOR Å HINDRE BARNEDØDELIGHET I FATTIGE LAND.  

Hold kundene dine oppdatert på hva som skjer. Legg til bildene dine, tekst eller lenker for å gjøre dette innholdet til ditt eget, eller koble til data fra samlingen din.

SE MER
ScreenHunter 112.png
12.  DET ER EN MEDISINSKT MYTE AT MAN KAN UTRYDDE SYKDOMMER MED VAKSINEPROGRRAMMER.

Forutsetningene for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede. 
Det er derfor ikke slik at man ved å vaksinere seg kan beskytte noen annen. 

SE MER
nurse-with-syringe-kevin-curtis.jpg
13.  TVANGSVAKSINERING VIL IKKE BIDRA TIL AT SYKDOMMENE FORSVINNER I SAMFUNNET. 

Forutsetningene for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede. 
Det er derfor ikke slik at man ved å vaksinere seg kan beskytte noen annen. 

SE MER
dreamstime_xxl_49455183_edited.jpg
14.  FORELDRENE ER DE MEST KOMPETENTE TIL Å TA BESLUTNINGER OM HESLE PÅ VEGNE AV SINE BARN - IKKE STATEN. 

Forutsetningene for å kunne oppnå flokkimmunitet er ikke tilstede. 
Det er derfor ikke slik at man ved å vaksinere seg kan beskytte noen annen. 

SE MER
bottom of page