top of page
Vårt tilsvar i debatten om farligheten av meslinger som ikke ble antatt av Aftenposten 20. september 2019. 

“Er meslingvaksinen farligere enn meslinger?” het en kronikk i Aftenposten forfattet av pediatri-professorene Vik, Døllner og overlege Nordbø, alle tilknyttet NTNU /St.Olav. 
 

Her blir meslinger fremstilt som en farlig sykdom mens bivirkninger etter vaksinering blir kraftig nedtonet. Følg hele debatten her. 

I siste innlegg fra professorene ble det stilt følgende spørsmål i overskriften:

"Hvem skal man stole på når det gjelder meslinger og meslingevaksine?"

Vårt svar til dette spørsmålet er:

"Det vi bør stole på er forskning som holder vitenskapelig standard"


 

ScreenHunter_5882 Oct. 07 00.55.jpg

Siden vårt tilsvar ikke ble antatt har vi derfor valgt å poste det her:

Det vi bør stole på er forskning som holder vitenskapelig standard.

Eksperter ved St. Olav/NTNU stiller spørsmål om hvem vi skal stole på.

All medisinsk forskning bør etterleve den høyeste vitenskapelige standard, - dette gjøres ikke i vaksinestudier der industrien er fritatt for dette. 


I utprøving av vaksiner blir det ikke benyttet nøytralt placebo, eller gjort observasjoner av bivirkning over lengre tid. Meldesystemene for bivirkninger er mangelfulle og kanskje så lite som en prosent blir fanget opp. 


Det er ingen systematisk overvåking av vaksineprogrammene og deres samlede effekt over tid. Det har ikke blitt utført studier der man har sett på den generelle helsen til vaksinerte kontra uvaksinerte. 

Dette er et uakseptabelt brudd på medisinske forskningsprinsipper, spesielt med tanke på at vaksiner er et medisinsk inngrep som blir utført på ellers friske barn. 


På et mangelfullt kunnskapsgrunnlag forlanger våre eksperter av vi skal tro på deres utsagn om at vaksiner er trygge og effektive, samtidig som de ser bort fra at basale vitenskapelige metodekrav ikke etterleves.

bottom of page