top of page
Vaksiner


Denne siden er under oppbygging - det vil etterhvert bli lagt inn mer utfyllende informasjon under de ulike kapitlene.
 

ScreenHunter_5958 Oct. 22 23.21.jpg
20 MYTER OG FAKTA OM VAKSINER OG SYKDOMMENE VI VAKSINERER MOT. 

Her tar vi for oss en del av de vanligste argumenter som blir fremsatt i vaksinedebatten. Det finnes mange antagelser og myter når det kommer til vaksinene og deres virkninger. Vi vil her forsøke å gjøre rede for noen av dem ved å bringe fakta basert i vitenskapsbasert forskning innen den medisinske litteraturen. 

ScreenHunter_5958 Oct. 22 23.21.jpg
15 FAKTA OM MESLINGER

Meslinger er en infeksjonssykdom som har fått en enorm fokus de siste årene t er en alvorlig underrapportering til meldesystemene. Ifølge amerikanske helsevesenet innrømmer de at kun 1% av bivirkningene fra barnevaksinasjonsprogrammene blir innrapportert. 

ScreenHunter_5958 Oct. 22 23.21.jpg
20 VIKTIGE MOMENTER OM VAKSINER I ET JURIDISK OG MENNESKERETTSLIG PERSPEKTIV

I en moderne rettsstat er informert samtykke et sentralt begrep i all medisinsk behandling. Det finnes mange konvensjoner som skal beskytte individet mot ulike overgrep fra statlige myndigheter.
Her vil vi belyse noen av de mest sentrale punkter når det kommer til individets, famililen og barnets stilling i forhold til tvangsvaksinering.  

SE MER
ScreenHunter_5958 Oct. 22 23.21.jpg
5 VIKTIGE SPØRSMÅL ENHVER POLITIKER OG MÅ KUNNE BESVARE INNEN MAN KAN TA NOEN BESLUTNING OM TVUNGEN VAKSINERING. 

Her er noen grunnleggende spørsmål som må kunne besvares innen man som beslutningstaker skal ta stilling til noen ny lovgivning når det kommer til vaksiner og evt. innføring av tvangsregimer. 
 

SE MER
flyer-barnevaksinasjonsprogrammet_bm_web
BARNEVAKSINASJONS-PROGRAMMET SLIK DET ER I DAG.

En oversikt over dagens vaksineprogram og de vaksinene som blir benyttet for øyeblikket med lenker til paningsvedlegg og kort beskrivelse av kontraindikasjoner og forventede bivirkninger. 

SE MER
ScreenHunter_5958 Oct. 22 23.21.jpg
VAKSINERING AV HELSEARBEIDERE - VIL DET GI NOEN ØKT BESKYTTELSE AV PASIENTENE?

Helsearbeidere blir i dag oppfordret til å la seg vaksinere. I hvilken grad kan dette beskytte personen selv og i hvilken grad kan man ved vaksinering beskytte pasientene?

SE MER
ScreenHunter_5958 Oct. 22 23.21.jpg
KAN DYRENE OGSÅ BLI SYKE AV VAKSINENE?

Vaksineprogrammene for dyrene har de siste årene blitt veldig omfattende. Det viser seg nå at dyrene også kan få bivirkninger og skader av vaksiner. Hva sier veterinærene? 

SE MER
ScreenHunter_5958 Oct. 22 23.21.jpg
FAKTA-ARK, BROSJYRER OG RAPPORTER OM VAKSINER. 

Her har vi samlet fakta-ark og brosjyrer som foreningen selv har laget, men også noe vi har samlet fra andre foreninger og organisasjoner som arbeider med opplysning på vaksinerområdet. 

SE MER
bottom of page