top of page
Stopper ikke smittespredningen 4.png
Det finnes ikke vitenskapelig belegg for å hevde at vaksinene kan stoppe smittespredning.
Den vaksinerte vil kunne bli smittet, bli syk,
og kan spre smitten videre til andre.
Derfor gir det ikke mening å skulle forskjells-behandle vaksinerte og uvaksinerte personer. 

Publisert 07.05.2021 oppdatert 29.05.2021

Utarbeidet av faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg 

Ingen av vaksinene mot SARS-CoV-2 viruset har kunnet demonstrere at de er i stand til å stoppe smittespredning. Både vaksinerte og uvaksinerte kan bli smittet, bli syke og spre smitte videre.

 

Studiene til vaksineprodusentene indikerer at vaksinasjon kan gi mildere symptomer ved Covid-19 sykdom, men de hindrer ikke den vaksinerte i å bli smittet, og bli syke, og stopper ikke smittespredningen.  

I hvilken grad mildere symptomer vil føre til lavere smittespredning i befolkningen er fremdeles uavklart. Man vet også lite om hvor lenge vaksinene har en viss beskyttende effekt, og i hvilken grad de kan virke mot de ulike muterte variantene av viruset. 

 

Vi stiller oss undrende til at det ennå ikke har blitt igangsatt en uavhengig studie som kan avklare om vaksinene kan stoppe smittespredning eller ikke. Inntil det foreligger flere slike studier som samlet og entydig viser at vaksinene stopper smittespredningen finnes det ikke noe medisinsk faglig belegg for hverken vaksinekampanjene eller grunnlaget for å innføre koronasertifikat eller vaksinepass. Vaksinepass kan ikke således ha noe medisinsk funksjon så lenge denne kunnskapen ikke er etablert.
 

Myndighetene må slutte med å hevde at man ved å vaksinere seg gir en beskyttelse til andre enn seg selv eller at vaksinene bidrar til å stoppe smittespredningen. Det finnes det ikke vitenskapelig belegg for og å hevde dette er å feilinformere befolkningen om de faktiske forhold. 


Vi vet gjennom erfaring og flere metaanalyser at man ikke har greid å dokumentere at influensavaksinering av helsepersonell hindrer smittespredning til deres pasienter. Man har i 50 år forsøkt å utvikle influensavaksiner som kan stoppe smittespredning, uten å lykkes. Det er derfor lite sannsynlig at man vil kunne oppnå en slik effekt med disse nye vaksinene. 


I mangel av dokumentert smittehemmende effekt finnes det heller ikke noe faglig medisinsk grunnlag for forskjellsbehandling av vaksinerte og uvaksinerte personer i samfunnet. All diskriminering av personer som velger å avstå fra å ta en vaksine vil bryte med basale menneskerettigheter.

1.  Hva sier studiene til vaksineprodusentene?  

 

Vaksinestudiene gjort på vaksinene til Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca kan ikke si noe om de som har tatt vaksinen blir beskyttet mot å bli smittet. Derfor kan de som tar vaksinen ikke forvente å bli beskyttet mot å få sykdommen eller at de kan bidra til å hindre smittespredningen i samfunnet. 


Full beskyttelse mot å bli infisert med et gitt virus kalles «steriliserende immunitet». Dette innebærer at viruset er forhindret fra å replikere (formere seg) etter at det har havnet i neser-munnhuler-øvre luftveier, spesielt gjelder det forkjølelsesvirus. 

 

I disse studiene hadde man ikke som målsetning, endepunkt, i hvilken grad vaksinene var i stand til å hindre den vaksinerte fra å bli smittet med viruset eller å spre smitten videre til andre.  

Studiene kan ikke demonstrere at de som er vaksinerte blir beskyttet mot å bli smittet. Studiene med få utvalgte deltakere viser kun at de vaksinerte fikk en symptomdempende effekt ved mild Covid-19. 

For å presisere er det kun dokumentert at vaksinene gir beskyttelse i form av å gi mildere symptomer ved sykdom,  – ikke det å bli smittet, eller det å spre smitte. 

 

l en uttalelse til Aftonbladet understreker den Svenske professoren Sällberg at vaksinen ikke hindrer en person fra å være bærer av viruset. “– Ifølge de kliniske studiene skal man ikke bli syk, men det er ingen garanti for at du ikke blir smittet”

 

De fleste forventer at hvis man tar en vaksine så er formålet med denne at man skal bli beskyttet mot å bli smittet, dette gjør ikke disse vaksinene og det bør opplyses om dette på en tydelig måte da dette er dårlig forstått i befolkningen, og ikke kommunisert av helsemyndigheter eller politisk ledelse.  

 

Derfor har man ikke noe grunnlag for å påstå at de som er vaksinerte vil kunne hindre smittespredning eller kunne beskytte noen andre enn seg selv ved å la seg vaksinere.  

 

Derfor kan du ikke bidra til å beskytte noen andre ved å ta vaksinen. Du vil derfor ikke bidra til noen “dugnad” eller være “solidarisk” ved å ta vaksinen. Det å vaksinere seg vil kun være for å gi seg selv en viss beskyttelse fra å utvikle milde symptomer på Covid-19. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen av de 3 vaksinene som ble tatt i bruk i Norge er i stand til å hindre smittespredning. Etter vaksinering kan du fortsatt bli smittet og være smittebærer av viruset uten å få symptomer på Covid-19. I pakningsvedleggene som finnes tilgjengelige på nettsidene til Statens legemiddelverk skrives det i klartekst for hver av vaksinene følgende:

 

Vaksinen til Moderna står det:

“- Hindrer vaksinen at du smitter andre? - Dette vet vi foreløpig ikke” 

 

Vaksinen til Pfiser/BioNTech står det:

- Hindrer vaksinen at du smitter andre? - Dette vet vi foreløpig ikke”

 

Vaksinen til AstraZeneca står det;

“Hindrer vaksinen at du smitter andre? - Dette vet vi foreløpig ikke”

 

Studiene til Pfizer-BioNTech har med andre ord kun vist at vaksinen kan virke symptom-

dempende på de milde symptomer når du blir smittet med Covid-19.

Det høres nesten rart ut, men studiene er designet på denne måten, kanskje fordi vaksine-produsentene skulle klare å demonstrere en effekt av vaksinene i løpet av en kort tidsperiode, og at man regner med at et foreløpig endepunkt med milde symptomer på Covid-19 er akseptabelt i en oppstartsfase fordi man angivelig nå opplever “en alvorlig trussel mot folkehelsen”.

 

 

                                                                                                                                      Bilde tatt fra Helsenorge.no

 

Derfor må endepunkter som er beskyttelse mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelser og død bli parametere man vil kartlegge i de senere fasene av vaksinestudiene. De testede endepunktene demonstrerer ikke at vaksinen hverken vil redusere smittespredningen eller redde liv. 

 

Professor emeritus i virologi og genøkologi, Terje Ingemar Traavik advarer mot de vaksinene man nå vil hastegodkjenne: “– Når vaksinerte personer infiseres med viruset kan de fortsatt skille ut virus og smitte andre. Vaksineprodusentene har ikke hevdet noe annet, og nylige fagfelle-vurderte forskningsartikler understreker dette” sier Traavik til TV 2.

 

– Men de vaksinene som nå søkes hastegodkjent bidrar ikke til å hindre smittespredning, sier Traavik.”

 

Hvor lenge en vaksinert person som er smittet med viruset kan spre smitte er også uavklart.

Et annet faktum som er interessant å undersøke er hva vaksineprodusentene selv sier om sine egne produkter. I en tid der helsemyndigheter, media, leger og helsearbeidere overgår hverandre i å tillegge vaksinene positive egenskaper så kan det ofte være like greit å henvende seg direkte til vaksineprodusenten for å høre hva de selv sier om sine egne produkter.
De har en streng juridisk forpliktelse til å formidle et korrekt bilde av hva deres produkter kan og ikke kan, hvis ikke risikerer til å bli saksøkt. De kan ikke tillegge vaksinene egenskaper og effekter de ikke kan dokumentere slik som de ovennevnte grupper tar seg friheten i å gjøre. 

Vi vil derfor henvise til vaksineprodusentenes egen hjemmeside der de gir en beskrivelse av sine egene vaksine mot Covid-19.

Vi kan være helt sikre på at hvis deres vaksiner virkelig hadde evnen til å stoppe smittespredningen ville dette bli annonsert med store bokstaver både på deres egne hjemmesider og i media. Men det viser seg når vi tar flere søk på deres hjemmesider at vi ikke kan finne ett eneste ord om at deres vaksiner har evnen til å hindre noen form for smittespredning. 

Hjemmesiden til Pfizer
 

hjemmesiden til Moderna står det heller ikke ett eneste ord om at Deres vaksine er i stand til å stoppe smittespredning. I stedet står det skrevet noe som likner på en advarsel om at de ikke kan stille seg bak uttalelser basert på synsing og positive vendinger som blir fremmet uten at de underbygges med fakta.
 

De skriver i tillegg; Disse risikoene, usikkerhetene og andre faktorer inkluderer blant annet: det faktum at det aldri har aldri tidligere har eksistert et kommersielt produkt som bruker mRNA-teknologi som er godkjent for bruk; det faktum at hurtig-respons-teknologien som Moderna har tatt i bruk fortsatt er under utvikling og implementeres; sikkerhets-, toleranse- og effektprofilen til Moderna COVID-19-vaksinen som hittil er observert, kan endres negativt i pågående analyser av forsøksdata eller etter kommersialisering. 


“ In some cases, forward-looking statements can be identified by terminology such as “will,” “may,” “should,” “could,” “expects,” “intends,” “plans,” “aims,” “anticipates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential,” “continue,” or the negative of these terms or other comparable terminology, although not all forward-looking statements contain these words.
The forward-looking statements in this press release are neither promises nor guarantees, and you should not place undue reliance on these forward-looking statements because they involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors, many of which are beyond Moderna’s control... These risks, uncertainties, and other factors include, among others: the fact that there has never been a commercial product utilizing mRNA technology approved for use; the fact that the rapid response technology in use by Moderna is still being developed and implemented; the safety, tolerability and efficacy profile of the Moderna COVID-19 Vaccine observed to date may change adversely in ongoing analyses of trial data or subsequent to commercialization; despite having ongoing interactions with the FDA or other regulatory agencies,"

2.  Hva sier Verdens Helseorganisasjon - WHO? 

 

WHO skriver følgende på sine hjemmesider: Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (...... vi vet ennå ikke i hvilken grad vaksinen hindrer deg fra å bli smittet og
                       spre smitten videre til andre.) 

 

Beredskapskomiteen tilknyttet de internasjonale helseforskriftene (International Health Regulations, IHR) i WHO avholdt et møte 14. januar 2021 hvor det ble avgitt status i forhold til koronavirus (Covid-19) pandemien. 

 

Følgende ble stadfestet: 

 

 

 

 

(For øyeblikket, ikke innfør krav om bevis på vaksinasjon eller immunitet for internasjonale reiser som en betingelse for innreise, da det fremdeles er avgjørende ukjente faktorer angående vaksinenes effektivitet i å redusere smittespredning og begrenset tilgjengelighet av vaksiner. Bekreftelse av vaksinasjon bør ikke frita internasjonale reisende fra å overholde andre tiltak for å redusere risikoen.)

 

WHO uttaler 15. januar - Emergency Committee on COVID-19 advises on variants, vaccines

 

Given that the impact of vaccines in reducing transmission is yet unknown, and the current availability of vaccines is too limited, the committee recommended that countries do not require proof of vaccination from incoming travellers.

 


På en pressekonferanse som ble holdt av WHO den 28. desember 2020

blir det advart om at det ikke finnes noen garanti for at COVID-19 vaksinene vil hindre de som er vaksinerte i å bli smittet med SARS-CoV-2 viruset og smitte dette videre til andre. 

 

Den 6. april 2021 uttalte en talsperson for WHO; Margaret Harris følgende i en nyhetskonferanse som ble avholdt i Geneve. 

We as WHO are saying at this stage we would not like to see the vaccination passport as a requirement for entry or exit because we are not certain at this stage that the vaccine prevents transmission,”

 

 

 

 

3.  Hva sier Europeiske legemiddelverket - EMA? 

 

 

På EMAs offentlige medlemsmøte tidlig i januar 2021 om vurdering, godkjenning og utrulling av pandemivaksiner blir det uttalt tydelig av man ikke vet om vaksinene kan hindre smittespredning. 

 

Man kan se dette møtet på dette youtube opptaket: EMA Public stakeholder meeting on assessment, approval and roll-out of pandemic vaccines. Etter 18 minutter blir dette bekreftet med følgende uttalelse; “there is currently no data to show that the virus would block transmission”

 

 

4.  Hva sier Folkehelseinstituttet - FHI?

 

Sitat fra Folkehelseinstituttet: "Det er ikke dokumentasjon for at vaksinene beskytter mot å bli smittet. Det er også usikkert om vaksinen beskytter mot at den vaksinerte smitter videre."  

 

 

Folkehelseinstituttet skriver på informasjonen til publikum: “Siden vaksinen hindrer sykdom

vil den også hindre smittespredning, men vi vet ikke enda i hvor stor grad.”

 

Vi mener dette blir en misvisende påstand fordi man her konkluderer med noe det ikke finnes faglig grunnlag for, dessuten unnlater man helt å nevne det faktum at vaksinene kan vise seg å få en helt motsatt effekt ved at de som er vaksinerte blir asymptomatiske smittespredere. 

 

Den 23. mars 2021 uttaler Bjørn Gunnar Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet, på spørsmål om vi må bruke munnbind etter at vi er vaksinert mot coronaviruset.

”Selv om det er godt dokumentert at vaksinen beskytter mot at du blir syk, er det ikke godt nok dokumentert om fullvaksinerte personer kan få infeksjon uten symptomer. Dermed vet vi heller ikke om vaksinerte personer kan spre coronasmitte uten å være syke selv.

Forholdsreglene må derfor fortsatt tas. I teorien kan vaksinerte fortsatt bli smittet og få vekst av virus i slimhinnene.
 

I en artikkel: Derfor må du fortsatt bruke munnbind etter at du er vaksinert uttaler representanter fra FHI følgende:

Iversen: "– Virus fra slimhinnene kan bli med dråper ut ved at du puster, snakker eller nyser"

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, sier at vaksinasjonen beskytter mot sykdommen, men at de som er vaksinert likevel kan risikere å smitte andre.


FHI: Fullvaksinerte kan ikke leve som før pandemien

Abcnyheter: FHI-overlege: – Vi kommer til å se at vaksinerte blir smittet og syke

Fra TV2 - 20.12.2020: FHI: Usikkert om vaksinasjon kan stoppe smittespredningen

Hvorvidt vaksinen vil stoppe smittespredningen er imidlertid fortsatt usikkert.
 

“– Vi har stor tro på vaksinasjon vil redusere sykdomsbyrden av denne epidemien, siden de vaksinerte reduserer sin risiko for alvorlig sykdom og død. Vi håper også at vaksinasjon kan stoppe smittespredningen, men det vet vi ikke ennå, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

- Koronavaksinasjon vil beskytte mot sykdom veldig godt. Men vi vet ikke hvor godt det beskytter folk mot å bli smittet og eventuelt smitte videre, sier overlegen”.

 

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, uttalte 8 desember 2020: “Vaksineringen øker også risikoen for at man kan gå rundt og være bærer av viruset uten å vite at man er det. Og dét vil faktisk kunne føre til at smittespredningen øker i de områdene hvor man tar i bruk vaksinen.”  

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202101/NNFA19010821/avspiller

(Innslaget begynner ca 17:32 )

Smittvernsdirektør i FHI, Geir Bukholm, sier til TV 2, den 5. januar 2021:

 

– Foreløpig har ikke vaksineprodusentene klart å vise at vaksinene har en effekt som hindrer smittespredning. Hvis vi skulle prioritert vaksinene til de med høyest kontaktrate,

ville det forutsette at den smittesprednings-hemmende effekten er betydelig. Hvis effekten av vaksinen først og fremst er å hindre sykdom, vil en effekt av å vaksinere yngre personer være

at mange flere vil kunne være asymptomatiske smittebærere som ikke blir oppdaget.”

 

Derfor har man ikke noe grunnlag for med sikkerhet å påstå at de som er vaksinerte vil kunne hindre smittespredning. Det at denne viktige informasjonen blir utelatt i informasjonen til publikum må sies å være graverende.

FHI skriver på side 4 i en rapport datert 22.mars 2021

Det mangler foreløpig gode direkte data for å kunne tallfeste graden av vaksinenes effekt mot asymptomatisk infeksjon og smittespredning.”

(Vår understrekning)


Man må kunne spørre seg hva "gode direkte data" betyr?


 

 

5. Hva sier Robert Koch Institut i Tyskland - RKI? 

 

 

Det velrennomerte Robert Koch Institute i Tyskland som fungerer som landets smitteverninstitutt skriver på sine nettsider følgende om vaksinene mot Covid-19: 
 

“The data available to date do not allow a conclusive assessment of the effectiveness of the COVID-19 mRNA and the viral vector vaccines in terms of preventing or reducing transmission. Until new data on the protection of the vaccination against transmission are available, the generally recommended protective measures (adherence to distance and hygiene rules) must therefore still be met after vaccination.”

 

Et annet sted på nettsiden skriver de følgende: 

"...Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass einige Menschen nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung (asymptomatisch) PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden. Dieses Risiko muss durch das Einhalten der Infektionsschutzmaßnahmen zusätzlich reduziert werden."
 

Uttalelse skrevet 25. mars 2021“Die bisher vorliegenden Daten erlauben nicht, die Wirksamkeit der mRNA- und Vektor-basierten COVID-19-Impfstoffe hinsichtlich einer Verhinderung der Transmission abschließend zu bewerten.”

Fritt oversatt til norsk: 


Dataene som hittil er tilgjengelige tillater ikke at man kan gjøre noen vurdering av effektiviteten til mRNA- og vektorbaserte COVID-19-vaksiner når det gjelder å forhindre smitteoverføring.

pfizer2.png
ScreenHunter 287.png
Can we stop taking WHO.jpg
IHR om smittespredning.png
InkedScreenHunter 205_LI.jpg
Punkt 2
Innholdsfortegnelse
Punkt 1
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7

6.  Hva sier Food and Drug Administration - FDA? 

 

 

sine hjemmesider skriver FDA:

"the scientific community does not yet know if the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine will reduce...transmission.

We also do not know whether or to what extent the Moderna and Janssen vaccines will due so because; 
 

"Data are limited to assess the effect of the vaccine against transmission of SARS-CoV-2 from individuals who are infected despite vaccination."

 

https://www.fda.gov/media/144673/downloa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er også årsaken til at FDA anbefaler at de som er vaksinerte fremdeles må bruke ansiktsmasker og holde seg til alle smittevernregler i tråd med anbefalingene fra CDC. 

De vaksinerte må følge alle restriksjoner grunnet den potensielle risikoen for å overføre smitte til andre. "the potential risk of transmitting the virus to others."  

 

https://www.cdc.gov/.../fully-vaccinated-guidance.html

7. Hva ønsker våre politikere og fagpersoner at studiene skal vise? 

Våre helsemyndigheter og politisk ledelse forholder seg som at vaksinene er effektive ved at de hindrer den vaksinerte i å bli smittet og spre smitten videre til andre og forhindre sykdom, men dette har vi ikke noe grunnlag for å anta når det gjelder de nye vaksinene mot Covid-19.
 

Vi mener det derfor er svært uheldig når helsetopper og våre politikere uttaler seg som om vaksinene faktisk hadde denne effekten. Spesielt er dette beklagelig hvis en ønsketenkning i forhold til vaksinenes effekt skal legge grunnlaget for innføring av vaksinepass o.l. 

 

Man argumenterer for massevaksinering og innføring av vaksinepass på helt misvisende og feilaktig grunnlag som ikke har basis i den eksisterende vitenskapelige forståelse. 

 

Som eksempel på dette uttalte fagdirektøren for Legemiddelverket Steinar Madsen i en artikkel i Aftenposten at han vil ta vaksinene fordi han er opptatt av å beskytte pasientene sine. 

"Han leder vaksinearbeidet. Prisen er å bli kalt morderjævel og landsforræder." 

Men er Steinar Madsen virkelig ikke klar over at vaksinene ikke hindrer deg i å bli smittet?

Den 3. februar 2021 sier helseminister Bent Høie at vaksinen gir «veldig god beskyttelse, men ikke full beskyttelse».

 

– Vi håper vaksinen hindrer at de som er vaksinert smitter videre, men vi vet det ikke sikkert. Derfor må vi fortsatt være forsiktige. Når beboerne er vaksinert, trenger ikke sykehjemmene lenger å begrense besøk, med mindre det blir så trangt at det er vanskelig å holde avstand til de som skal holde avstand.”
 

https://www.nrk.no/norge/hoie_-det-blir-lov-a-klemme-igjen-pa-sykehjem-i-lopet-av-uka-1.15357639

 

42 dager etterpå, altså 17.mars 2021 var helseminister Bent Høie i mediene med en klar melding til de som ikke ønsket å la seg vaksinere.
“Klar melding til vaksine-nektere: - Dette må du være forberedt på


Helseminister Bent Høie advarer de som ikke vil la seg vaksinere.

"- Det vil kunne få konsekvenser.”

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/klar-melding-til-vaksine-nektere-dette-m%C3%A5-du-v%C3%A6re-forberedt-p%C3%A5/ar-BB1eGMwF

Hvorfor skal det å ikke ta en vaksine få konsekvenser når det ikke foreligger faglig dokumentasjon om dette, og han selv nylig har gått ut med at vaksinene kun vil beskytte den enkelte som tar vaksinen?

Samme dag, onsdag 17 mars 2021  har Høies overbevisning om vaksinenes smittehindrende effekt forsterket seg til følgende utsagn: Åpner for unntak fra smittekarantene for vaksinert helsepersonell

- Nå vet vi at vaksinerte personer sjelden fører smitten videre til andre. Vaksinene hindrer smitte - også etter første dose”.

Vi er svært usikre på hva slags studier han lener seg på for å underbygge denne påstanden, men det ser ikke ut som det er noen nevneverdig nysgjerrighet fra hverken journalisten eller leserne inne på Dagens Medisin for å etterspørre dette.

Vi kan ikke etter beste evne klare å finne studier som kan underbygge slike påstander og vi vil derfor hevde at dette er en påstand som bidrar til å skape et feilaktig bilde av vaksinenes effekter og bidrar til å undergrave de faktiske medisinske kjennsgjerningene vi må basere helsepolitikken på. Hadde slike studier eksistert kan vi være helt sikre på at våre helsemyndigheter og politisk ledelse hadde flombelyst disse.

Statsminister Erna Solberg har tydeligvis ikke tilgang til de samme studiene som det later til at Høie har tilgang på da hun uttalte fra Stortinget  den 7. april 2021 følgende:

Regjeringen vil også vurdere nye råd for de som er ferdigvaksinerte. Det forskes nå intenst på hvorvidt vaksinene, i tillegg til å beskytte mot sykdom også beskytter mot videre smitte.


Nye studier tyder på at dette er tilfellet. Dermed reduseres risikoen for at vaksinerte personer skal spre smitte uten selv å være syke, og dette er veldig gode nyheter.
FHI og Helsedirektoratet er i gang med å vurdere kunnskapsgrunnlaget og vil oppdatere sine råd så snart det er forsvarlig.” 

 

Det finnes pr. idag (mai-2021) ingen solide fagfellevurderte studier å vise til, derfor er dette nå ikke bare ønsketenkning men direkte misvisende, og det er dette manglende grunnlaget man nå vil innføre diskriminerende tvangsregimer med vaksinepass.  

 

Det er derfor forstemmende å se at det fra akademisk hold tas for gitt at vaksinene skal ha en slik smittehindrende effekt - og at de på dette grunnlaget støtter innføring av vaksinepass og dyptgripende inngrep i menneskelige rettigheter. Dette kan bare forståes ved at de som mange andre går ut fra aksiomet om at vaksiner er trygge og effektive slik de har blitt fortalt av våre helsetopper og farmasøytisk industri. På den måten fungere de som salgsrepresentanter for farmasøytisk industri. Det er sterkt kritikkverdig at det ikke fra akademisk hold eller fra pressen stilles noen kritiske spørsmål til de grunnleggende påstander og svikter på denne måten totalt sitt faglige ansvar. 

 

Her følger noen eksempler på fagpersoner som legger til grunn premisset om at vaksinen er trygg og stopper smittespredning. 

 

Aksel Braanen Sterri, Stipendiat i filosofi, Universitetet i Oslo

Uttaler i en artikkel i Aftenposten “Innfør vaksinepass” 4. mars 2021.

 

Vi må heller aldri glemme at den eneste legitime grunnen til å redusere vår bevegelsesfrihet er å hindre at viruset sprer seg. Hvis folk ikke lenger utgjør en nevneverdig risiko for å bli syke eller smitte andre, forsvinner grunnen for å ta fra folk friheten. Å ta til orde for at de smittefrie bør ilegges de samme restriksjoner som oss andre av solidaritet med oss, er ikke rettferdig. Det er sviende urettferdig.”

 

Fra en artikkel i Aftenposten: "Juseksperter: Koronapass krever lovendring"  kan vi hente følgende sitat fra førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo:

Tiltak overfor dem som ikke kan spre smitte er unødvendig både for den enkelte og samfunnet. Derfor bør et koronapass innføres. Det finnes flere aktuelle paragrafer å

hjemle det i"

​​Tryge hegnar skriver i Finansavisen: “Vaksinepass må på plass”


“Og når folk har fått vaksinen, og de altså ikke kan være smittebærere, kan det være uklokt og kanskje direkte ulovlig å be de vaksinerte gjennomgå samme tiltak, kontroller og begrensninger som de som ikke er vaksinert.”

Her er et svært interessant intervju med den amerikanske smitteverneksperten Dr. Fauci og den meksikanske komikeren Eugenio Derbez som ønsker svar på grunnleggende spørsmål i forhold til vaksiner og deres effektivitet.

Han stiller de mest innlysende spørsmål som beklageligvis de færreste journalister våger å stille til helsemyndighetene. Her kommer det klart frem det store skillet som er i forhold til hva smittevern ekspert dr. Fauci gjerne vil at man skal tro om vaksinene og hva som er den reelle effekten.
 

YOUTUBE.COM: GENIO DERBEZ INTERVIEWS DR. FAUCI (COMPLETE AND SUBTITLED)

 

Her har den samme amerikanske smitteverneksperten dr. Anthony Fauci uttalt seg til pressen:  

Punkt 8
ScreenHunter 289.png
ScreenHunter 290.png
Fauchi transmission.png

8.  Disse vaksinene vil kanskje aldri kunne oppvise en tilstrekkelig smittehemmende effekt

Det er et faktum at den vaksineteknologien som er tatt i bruk på de nye vaksinene ikke gir steriliserende immunitet, og vil heller aldri komme til å gjøre dette:

 

SARS-CoV-2 som er et forkjølelsesvirus formerer seg først og fremst i cellene som befinner seg i de øvre luftveier. For å ha steriliserende immunitet må man ha trenet opp en immunitet i slimhinnene som gir organismen mulighet til å håndtere viruset. En person som har gjennomgått sykdommen vil ha opparbeidet seg et slikt og forbedret immunforsvar hvor viruset får lite  mulighet til å etablere seg i slimhinnene.

I slimhinneforsvaret tillegges en antistofftype som benevnes IgA en avgjørende funksjon. 

Ved vaksinering stimuleres det til dannelsen av en antistoffgruppe; IgG som ikke har den spesialiserte evnen til å håndtere slimhinneforsvaret. Dette kan forklare vaksinenes begrensende effekt på infeksjoner som spesielt affiserer slimhinnene, slik som SARS-CoV-2 gjør.

Personen som har opparbeidet immunitet etter gjennomgått sykdom vil ved en ny eksponering for viruset raskt kunne slå ned dette da slimhinner i nese og svelg har opparbeidet seg den nødvendige immuniteten.

Det betyr at man har nok antistoffer i neseslimhinnen som binder seg til viruset og bryter det ned. Da vil man ha det som heter steriliserende immunitet som innebærer at man ikke viderefører noe smitte til andre. 

Personen vil også ha opparbeidet seg en generell immunitet som vanligvis varer i mange år.

Vaksinene mot Covid-19 gir derimot ikke slik immunologisk trening da injeksjonen blir gjort intramuskulært og man henvender seg på denne måten direkte til andre deler av immunforsvaret  enn det spesialiserte slimhinneforsvaret. 

På denne måten vil en vaksinert person kunne bli smittet og utvikle store mengder virus i luftveiene som igjen kan spres videre og smitte andre personer, selv om personen ikke har symptomer på sykdom. Resultatet av noen av studiene tyder på at Covid-vaksinenes effekt først og fremst kan sees i at de demper symptomutvikling og vil dermed kamuflere for personen at vedkommende er smitteførende.  

Sarah Caddy som er en forsker ved University of Cambridge, uttrykker seg slik i en artikkel hun har skrevet:
“...in an ideal world, all vaccines would induce sterilizing immunity" — but "in reality, it is actually extremely difficult to produce vaccines that stop virus infection altogether."

Professor i medisin ved Norwich School of Medicine uttrykker seg slik:

"I doubt that we will be able to stop transmission, either by vaccination or natural immunity..[The virus] will continue to spread for decades to come. But this outcome "may not be a bad thing, - repeat infections every few years may be what prevents us getting a severe disease in 10 years’ time rather than big gaps between mini epidemics."


Fra artikkelen: “Vaksiner som lindrer CoViD-19, men ikke hindrer SARS-CoV-2” av Terje Ingemar Traavik, dr. philos., professor i virologi og i genøkologi (p)

 

“De vaksinene som kan bli brukt på kort sikt (såkalte «genetiske vaksiner») gir ikke steriliserende immunitet. Bakgrunnen for dette er som følger: Etter vaksinasjon vil kroppen produsere antistoffer av typen IgG mot virus. Disse antistoffene vil, helt eller delvis, hindre at virus trenger inn i de nedre luftveienes og lungenes overflateceller, formerer seg inne i cellene og utløser alvorlig CoViD-19 sykdom. Men vaksinasjon utløser ikke tilstrekkelig produksjon av IgA antistoffer, og det er slike antistoffer som stopper virus fra å formere seg i nese-munnhule-øvre luftveiers slimhinner. Derfor vil vaksinerte personer fortsatt kunne spre virus etter å ha blitt infisert. Pandemien vil altså ikke stoppe opp.” 

 

Slik kunnskapssituasjonen er pr mai 2021 vil det å ta vaksine hovedsakelig innebære at man muligens får et mildere sykdomsforløp. Men den vaksinerte kan bli smittet og utvikle virus i slimhinner og dermed overføre smitte til andre på lik linje med en uvaksinert person, som tidligere nevnt.  


En vaksinert person kan bli smittet i møtet med viruset på lik linje med en uvaksinert fordi en vaksinert person ikke har antistoffer i øvre slimhinner. Det er store individuelle forskjeller på hvor lang tid det tar for en vaksinert persons immunsystem å hindre virusets evne til replikasjon og dermed stoppe smittespredning. 

 

Vi kjenner fra andre sykdommer at at den som har opparbeidet seg naturlig immunitet ved gjennomgått sykdom er i stand til å kvitte seg med viruset ved ny smitteeksponering svært raskt. 

 

Her er det store kunnskapshull, og man kan ikke uten videre anta at vaksinerte personer får en mindre virusbelastning i sine luftveier og dermed bidra til mindre smittespredning. Dette vil være en konklusjon kun basert på antagelser uten vitenskapelig belegg. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30985-3/fulltext

 

Utdrag fra en artikkel i den danske avisen Politiken: Vil vaccinen forhindre, at du smitter andre? Forskere hælder til at svare nej

 

"Og på et af regionens plejehjem i Aarhus fik personalet at vide, at »vaccinen beskytter både dig selv mod virus, men gør også, så du ikke kan bære smitten videre«.

 

Det er blot ikke sandt – eller rettere: Vi ved det ikke. Ingen af de nuværende vacciner er testet for, hvorvidt de vaccinerede kan smittes med coronavirus og derefter smitte videre. Det skal fremtidige forsøg og de næste måneders erfaringer nu afdække. Det har ikke forhindret flere eksperter, heriblandt Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i at sige, at »vi forventer, at vaccinen også vil have god virkning på« videresmitte."

Men ifølge flere forskere er det ikke sandsynligt, at vaccinerne beskytter mod at smitte videre. Måske vil de gøre det delvist, men næppe helt.

»Det er klart, at når du går ud og sælger vaccinen direkte over for folk med det argument, er det ikke så heldigt, hvis det senere viser sig, at du ikke har ret. Faktum er, at vi ved det ikke, og der er ingen dokumentation for det eller grund til at antage det«,

siger virolog Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet.

 

Et af hans forskningsspecialer er immunitet fra vacciner, og her er det i de senere år begyndt at stå klart, at mange vacciner, der gives som indsprøjtninger, ikke blokerer effektivt mod at smitte videre.”

De nye vaksinene man har tatt i bruk er basert på en helt ny genbasert teknologi hvor man har et veldig lite erfaringsgrunnlag å bygge på. Dermed kan man heller ikke bygge på erfaringene man har fra de mer tradisjonelt fremstilte vaksinene.

 

Den nye vaksineteknologien baserer seg på at fremmed/syntetisk mRNA eller DNA innpodes i våre egne celler. Dette syntetiske arvematerialet koder for de antigen-proteinene man vil at immunapparatet skal begynne å reagere mot.
Våre celler blir på denne måten genetisk manipulert til selv å produsere et virusprotein. Intensjonen er å få immunforsvaret til å reagerer mot de fremmede proteinene som cellene har blitt styrt til å syntetisere, for så å reagere immunologisk på disse med antistoffdannelse. 

 

Det radikalt nye med denne uprøvde vaksineteknologien er at vår egen kropp skal manipuleres til både å produsere proteiner og samtidig reagere immunologisk mot disse. 

Dette er forhold som gjør det vanskelig å si noe om den smittedempende effekten av disse vaksinene. 

 

Det er samme problematikken når det gjelder influensavaksinering av helsepersonell. 

De blir ofte utsatt for et stort press om å la seg vaksinere, men man har ikke kunnet vise at helsepersonell er i stand til å beskytte sine pasienter om de selv er vaksinerte. Det er bare noe man antar eller ønsker å tro. Derimot finnes det flere studier som viser at de som tar årlige influensavaksiner blir mer mottakelige for andre luftveisinfeksjoner. “What, in Fact, Is the Evidence That Vaccinating Healthcare Workers against Seasonal Influenza Protects Their Patients? A Critical Review”


Konklusjon: “No evidence was found that vaccinating healthcare workers with influenza vaccines protects the patients”

 

Her er en kort video som forklarer hvordan den vaksinerte ikke kan hindre det å smitte andre og at man må fortsette med alle de vanlige smitteverntiltak for å beskytte andre personer. 

Mayo Clinic Insights: Spreading Infection Following Vaccination

Punkt 9
The Lancet about transmission.png
Punkt 10

9. Hva sier vaksineprodusentenes sikkerhets-studier på dyr? 

Resultater fra dyrestudier er ikke direkte overførbare til mennesker.
Studiene ble utført av vaksineprodusentene selv og er ikke fagfellevurderte, noe som regnes som et krav om man skal ilegge en studie noe vekt. De skal derfor ikke kunne refereres til i media eller av helsetopper eller politikere som etablert medisinsk informasjon. 

 

Studiene med dyreforsøk var ikke ferdige før man startet opp med studiene på mennesker. Observasjonstiden var av svært kort varighet før man startet opp forsøk på mennesker. Det er grunnleggende innen legemiddelforskning at man har forutgående solide observasjonsstudier på dyr før man innlater seg på eksperimentell utprøving på mennesker. 

 

“Es gibt aus den Tierversuchen keinen guten Hinweis darauf, dass wir wirklich eine sterile Immunität erreichen können."
                                                                       
Prof. Klaus Cichutek, Paul-Ehrlich-Institut


Fritt oversatt: "Man kan ut fra dyreforsøkene ikke gi noen gode indikasjoner på om vi virkelig kan oppnå en steriliserende immunitet. 

 

Pr. mai 2021 kan vi ikke se at studieprotokollene for disse dyrestudiene har blitt gjort tilgjengelige for innsyn. PCR-testen blir brukt til å påvise smittestoff noe som alene må sies å forringe studiens kvalitet. Studiedesignene med et ekstremt antall forsøksdyr har en så lav kvalitet at hadde de blitt satt opp av en student i vitenskapsteori og metodelære ville de ha gitt stykkarakter. Men dette har nå blitt lagt til grunn i nødgodkjenningene av vaksinene. 

Fra en artikkel til forskeren James Lyons-Weiler: "SCIENTIST STUNNED: XXXXX XXXXXXX RESEARCHER ADMITS HE DOES NOT KNOW ABOUT KEY VACCINE SAFETY FINDING. AFP.COM FLOPS IN FACT-CHECKING THE 21%"

 

They did not examine organ sites other than lung – such as liver, spleen, kidney, brain – for immunopathology. Surprisingly, while Moderna provided data on other interleukins, they did not report on IL-5 – a key marker indicative of disease enhancement – in the virus-challenged animals. Past studies of coronavirus pathogenic priming leading to disease enhancement found IL-5 to be a key player. “

 

De undersøkte ikke andre organer enn lunger - som lever, milt, nyre, hjerne - for immunpatologi. Overraskende, mens Moderna ga data om andre interleukiner, rapporterte de ikke om IL-5 - en nøkkelmarkør som indikerer sykdomsforbedring - hos de virusutfordrede dyrene. Tidligere studier av coronavirus patogen priming som førte til sykdomsforbedring fant at IL-5 var et nøkkelparameter for å vise dette.


 

Dyrestudier med Pfizer/BioNtech-vaksinen:

 

Evaluation of the mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2 in Nonhuman Primates:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.08.280818v1


Denne studien er utført av industrien selv, den er ikke fagfellevurdert. 

 

Her ser vi at dyrene i kontrollgruppen, dvs. de som ikke fikk vaksine klarte å kvitte seg med viruset på lik linje med de fra den vaksinerte gruppen.
En svakhet som blir påpekt er at Pfizer som utførte studien gjorde kun undersøkelser av lunger i etterkant av studiene og unnlot å undersøke andre organer og vev for evt. skader etter vaksinering. 

 

“In the Pfizer study, not peer-reviewed while FDA examined their data, the control animals that did not receive the vaccine cleared the virus just as well as the vaccinated animals (see their oropharyngeal swab result Fig 4c). Pfizer also did not examine other organ sites such as liver for immunopathology, and did not report on IL-5 in the challenge animals. Further, on p30 of Pfizer’s study, they removed an “outlier” measurement.” 


 

Dyrestudier med moderna-vaksinen: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32722908/

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024671

 

Evaluation of the mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2 in Nonhuman Primates

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024671?query=RP

 

Etter 2 dager ser man ikke noe replikasjon av virus i neseområdet hos dyrene.

Vaccination of nonhuman primates with mRNA-1273 induced robust SARS-CoV-2 neutralizing activity, rapid protection in the upper and lower airways, and no pathologic changes in the lung.

 

Data kan antyde at vaksinene reduserer antallet asymptomatiske smittebærere med to tredjedeler. Men forsøket gir svært begrenset data om smittehemmende effekt da det er brukt 8 aper, (Nonhuman primates) hvor man rapporterer resultat på 7 av disse 8 som indikerer at man etter

2 dager ikke har signifikant replikasjon av viruset i nesen, men man sier heller ikke om hvorvidt dyrene har nok virus i øvre luftveier andre dagen etter smitteeksponering for å avklare om de fortsatt er smittespredene. Men i følge studiet vil man være fortsatt smitteførende ett døgn etter smitteeksponering.

 

Dette blir omskrevet til at vaksinen gir ca 87 % smittehemmende effekt da man oppnår dette med 7 av 8 aper! Dette er et syltynt forskningsgrunnlag og ikke nok til at hele verden kan basere seg på en slik konklusjon. Bruk av relative tall når man opererer med så få testdeltakere blir fullstendig villedende.  
 

Målingene her gir indikasjon på at replikasjon foregår på dag 1, altså dyrene blir smittet.
S-specific IgA responses in BAL fluid were lower than IgG responses” som tyder på at den ønskede respons i øvre luftveier, IgA, er lavere enn responsen man får med IgG i nedre luftveier. Som igjen indikerer at man ikke får den ønskede responsen fra vaksinen på IgA antistoffer til raskt nok å bryte ned viruset i øvre luftveier og slimhinnene der. 

Dyrestudier med AstraZeneca vaksinen: 

Her er lenken til studien: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.093195v1.full.pdf

 

Denne studien viste at de vaksinerte apene hadde nøyaktig like stor mengde virus i svelg og nese som de uvaksinerte syke apene. 

“Viral gRNA was detected in nose swabs from all animals and no difference in viral load in nose swabs was found on any days between vaccinated and control animals”

 

De kliniske studiene, utført i samarbeid med University of Oxford ble gitt lovende anmeldelser når de først ble omtalt. men i mai 2020 ble det imidlertid rapportert at alle

vaccinated monkeys behandlet med Oxford-vaksinen ble smittet når de ble smittet med viruset på nytt. 

Forsker og skribent Willilan A. Haseltine skriver i sin artikkel på Forbes:
Did The Oxford Covid Vaccine Work In Monkeys? Not Really

 

Alle de vaksinerte apene som ble behandlet med Oxford-vaksinen ble smittet når de ble utfordret, resultater basert på utvinning av virusgenom RNA fra nesesekresjoner. Det var ingen forskjell i mengden viralt RNA oppdaget fra dette stedet hos de vaksinerte apene sammenlignet med de ikke-vaksinerte dyrene. Det vil si at alle vaksinerte dyr ble smittet.”

 


 

10.  Hva sier de nyeste studiene om koronavaksinenes evne til å stoppe smittespredning? 

 

Det er en enormt stor interesse fra vaksineprodusentene, men også myndigheter og politikere over hele verden på å få bekreftet at vaksinene skal kunne påvise en smittehemmende effekt. 

Det vil kunne ha avgjørende betydning for videre smittevernpolitikk og i tillegg vil de kunne bekrefte utsagnene de allerede har kommet med om vaksinenes effektivitet. Slike studier vil i større grad også kunne rettferdiggjøre strengere lovgivning og forskjellsbehandling av vaksinerte og uvaksinerte i samfunnet. 

Det er derfor svært sterke motiver for å få på plass slike studier. Vi vil kunne forvente at man i ukene og månedene som kommer vil bli presentert med mange slike førstesideoppslag i media hvor det blir lagt frem resultater av nye lovende studier på vaksinenes effektivitet.
Vi vil også kunne forvente at helsetopper og representanter fra industrien vil juble over disse foreløpige resultatene, kanskje bare på bakgrunn av en pressemelding fra industrien, slik vi allerede har vært vitne til. 

Her må vi være klar over at det er industrien selv som står bak studiene og studiedesignen. Det åpner opp for mange manipulerende grep i forhold til innrapporteringer, hva og hvordan ting blir testet, kriterier for registrering av symptomer o.l.


Det bør med andre ord råde en helt spesiell årvåkenhet i forhold til alle disse forhold, hvor tilgang på studiedataene er essensielt. En uavhengig fagfellevurdering av personer som ikke er tilknyttet farmasøytisk industri eller arbeider for myndighetenes interesser burde bli satt til et slikt arbeide. Dette for å øke transparens og tillit til at disse prosessene går riktig for seg. 

 

Vi vet fra vaksineforskningen når det kommer til andre vaksiner at denne industrien ikke er pålagt å følge de vanlige krav og standarder som man setter til testing og utprøving av øvrige medikamenter. Det blir bl.a.svært sjeldent benyttet nøytralt, biologisk inaktivt placebo. Designet på studiene er tilpasset til å oppvise oppdragsgivers ønskede resultater og obervasjonsstudiene går over svært kort tid. 

Noe som er viktig å være klar over når man skal evaluere studiene og ikke minst presseoppslagene om dem er at vaksinenes effektivitet blir fremstilt på en måte hvor vaksinene blir fremstilt som langt mer effektive enn de de i realiteten er. Tallene som er oppgitt er basert på relaitv risikovurdering. Man får bl.a. høre at Pfizer/BioNTech vaksinen er 95% effektiv.
Men dette er er ikke det samme som man vanligvis vil oppfatte det som, nemlig at når 100 personer blir vaksinert så vil 95 personer bli beskyttet fra å utvikle sykdom. Dette er en måte å fremstille studien på som er helt misvisende og blir svært manipulerende fordi den faktiske beskyttelsen vaksinene har klart å demonstrere i studien er kun 0,7%, men siden man setter sammen relative tall kan man komme opp i høye prosentandeler. Men disse har ingenting med realitetene i studien å gjøre, men egner seg veldig godt i markedsføring.

Vi beskriver dette på en mer inngående måte i denne artikkelen - her

 

Det har blitt utført flere studier eller observasjonsstudier i ulike land de siste månedene som kan tolkes som en indikasjon på at vaksinene han ha en effekt på smittespredning, men det foreligger foreløpig ingen solide studier på dette. 

Det man kan si om disse studiene er at de ikke er fagfellevurderte, de er stort sett utført av vaksineindustrien selv, varigheten på observasjonen er kort, studiene er basert på selv-testing med PCR-tester som har vist seg å være lite pålitelige. Den største studien fra Israel var ikke designet for å kunne registrere vaksinenes smittehemmende effekt, men kun registrere hvem som selv meldte inn symptomer på smitte. I tillegg er det en mengde usikkerhetsfaktorer ved at pasienten selv skal håndtere prøvetaking og prøvematerialet, det er så mange usikkerhetsfaktorer ved disse observasjonene at de ikke kan tillegges noe faglig vekt.

Slike studier er uegnet som bevis for vaksinenes smittehemmende effekt og kan ikke brukes som begrunnelse for vaksinenes smittehemmende effekt. 

I alle de foreløpige studiene hvor man har ønsket å dokumentere smittehemmende effekt av de vaksinerte blir det benyttet en PRC- test for å påvise smitte.

Det er viktig å bemerke at PCR er en lite pålitelig test når det gjelder å påvise sykdom, noe som har ført til at WHO nylig har kommet med nye anbefalinger om bruk av denne ved fastsettelse av en diagnose hvor det blir presisert at en slik test kun skal benyttes som en støtte i en klinisk vurdering av pasienten.  

 

“Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information.”

 

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05


WHO uttaler at dagens metodikk er utilstrekkelig, da flere av laboratoriene som skal stadfeste positiv eller negativ test gjør mangelfulle analyser!

https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome/technical-guidance/laboratory/use-of-laboratory-methods-for-sars-diagnosis


Det har blitt reist fundamental kritikk i måten PCR-testene utføres på og hvilken plass den har i koronahåndteringen. Spørsmålet om PCR-testenes etterrettighet og anvendelse har blitt rettsbehandlet i noen land, hvor rettsavgjørelsen underkjenner bruken av denne testen. Siste rettsavgjørelse ble gjort i Østerrike (lenke). Liknende saker venter på rettsbehandling i flere land.

Vi har også sett at man i flere studier mener å ha fått bevis for at vaksinene nå endelig kan demonstrere at de stopper smittespredningen, men så viser det seg at studiene er basert på at de som er med i studien selv skal rapportere inn om de får symptomer på sykdom.
Deretter tar man tester for å påvise om man har Covid-19 eller ikke. Men ved en slik fremgangsmåte får man ikke fanget opp asymptomatiske tilfeller. Når vi vet at 85 - 90% av alle Covid-tilfellene forløper uten veldig merkbare symptomer så må man jo spørre seg hvor mange tilfeller man da egentlig får kartlagt i slike studier? 

Hvis det er snakk om egen-rapportering i en større befolkning så man ta høyde for at en person som er fullvaksinert og får milde symptomer på Covid-19 ikke vil løpe til legen for å teste seg fordi det første de mistenker er at de nå har fått Covid-19. Vi har vel heller hørt om motsatte tilfeller der fullvaksinerte personer har vanskelig for å akseptere at de har blitt syke med Covid-19, nettopp fordi de er fullvaksinerte og deres symptomer blir tolket som noe annet både av dem selv og på sykehuset om det skulle gå så langt som til en innleggelse. 
Den eneste måten man kan legge opp en studie der man skal undersøke om en vaksine er i stand til å stoppe smittespredning er å utføre ukentlige tester etter virus av alle deltakere med en pålitelig test utført under kliniske forhold av helsepersonell. Da får man mulighet til å fange opp alle asymptomatiske tilfeller og gjort en reell undersøkelse på om de som er vaksinerte har mindre forekomst av virus og dermed mindre evne til å spre smitte enn en uvaksinert person. 

En annen viktig faktor for en slik studie ville være testing over en lengre periode, ikke kun noen få  dager etter den 2. dosen med vaksine, men hvor immun er en vaksinert person etter at det har gått flere måneder? 

 

 

1. Engelsk studie - AstraZeneca vaksinen

 

Denne studien tar for seg AstraZeneca vaksinen som våre myndigheter nå har valgt  ikke lenger å bruke i Norge grunnet alvorlige bivirkninger. Vi mener derfor at effektstudiene til disse vaksinene som vi nå har skrotet ikke kan benyttes som et bevis på at vaksinene har smittehemmende effekt. 

Mellom april og november i 2020 ble 23 848 deltakere tilmeldt dette studiet med deltakere fra England og Brasil. Under utprøvingen av AstraZeneca vaksine ble deltakerene spurt om selv å ta ukentlig prøver fra nese og hals, som deretter ble analysert for tilstedeværelse av SARS-CoV-2 virus. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00432-3/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext

 

Det blir undersøkt hvor mange av de vaksinerte personene som blir smittet med viruset. For å finne ut av dette blir det benyttet en PCR-test.
Formålet med prøvene var å se om vaksinen beskyttet mot asymptomatisk smitte, og dermed reduserte mengden med virus hos vaksinerte (altså hindrer smittespredning). 

Ved den mest effektive doseringen reduserte vaksinen andelen positive prøver med nærmere 60%. Det blir dermed konkludert med at hvis færre personer har virus i de øvre luftveiene vil vi sannsynligvis se redusert smittespredning.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext


I studien ble det bare sett på hvor mange mennesker som fortsatt vil få en infeksjon etter en vaksinasjon. Det ble undersøkt med en positiv PCR-test.
Nå sier til og med Verdens helseorganisasjon (WHO) at PCR-testen alene ikke er nok til å snakke om en infeksjon. 

 

Vi mener det er forhastet å trekke slike slutninger i studier som er utført av industrien selv, da man ikke har fått tilgang på alle viktige rådataene og hele protokollen er ikke publisert. I tillegg skal deltakerne i studiet selv sørge for å teste seg selv med en PCR-test for å sjekke asymptomatiske infeksjoner. Personen tar da en prøve av nese og hals - men ikke nesesvelget. Dette må bli unøyaktig siden asymptomatiske pasienter kan ha beskjeden viral replikasjon hvor disse kun lokaliseres i nesesvelg. I tillegg brukes altså en lite pålitelig PCR test.

Les mer her: OXFORD-ASTRAZENECA VACCINE AGAINST COVID-19: THERE IS NO POINT IN LEAVING ON TIME IF IT IS TO GET LOST ON THE WAY

 

Studien er delvis sponset av produsenten selv. Man kan ikke se bort fra at dette vil kunne ha en innvirkning på resultatet direkte eller indirekte. 

The authors are grateful to the senior management at AstraZeneca for facilitating and funding the manufacture of the AZD1222 vaccine candidate and for financial support for expansion of the Oxford sponsored clinical trials in Brazil. AstraZeneca reviewed the data from the study and the final manuscript prior to submission, but the authors retained editorial control.”

 

2. Israelske studier - Pfizer/BioNTech vaksinen

 

Det pågår flere studier på denne vaksinen i ulike land, men mange av dem foregår i Israel da landet har undertegnet en helt spesiell samarbeidsavtale med vaksineprodusentene som går ut på at landet skal få tilgang på vaksiner mot at vaksineprodusenten får tilgang på medisinske data på de som tar vaksinene. 

 

https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-02-24/pfizer-vaccine-is-effective-across-demographics-according-to-large-scale-data-from-israel

 

Aavitsland sier: Første dose av Pfizer-vaksinen gir 85 prosent beskyttelse 2–4 uker etter vaksinasjon. Det viser en israelsk studie fra mars.

 

Early rate reductions of SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00448-7/fulltext

 

Her er en av de siste studiene som ble fagfellevurdert den 15. april.  

 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2101765?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

 

Dataene fra denne studien kan tyde på at vaksinen reduserer risikoen for infeksjon, men det er observasjonsdata med risiko for seleksjonsskjevhet og andre metodiske begrensninger, for eksempel avhengighet av PCR-tester for å bestemme "infeksjon" selv om positive PCR-tester ikke nødvendigvis betyr personen har en aktiv infeksjon. PCR metodikken som brukes alene er utilstrekkelig for å påvise Covid-19, ifølge WHO.

Det forteller oss heller ikke hvor lang denne beskyttende effekten vil være.

For å teste smitte var dette basert på at deltakerne rapportere inn dette selv når de følte symptomer. Det betyr at asymptomatisk smitte ikke ble fanget opp. Det betyr at designet på studien ikke var slik at det i utgangspunktet kunne teste for smittehemmende effekt hos de som var vaksinerte, men kun om de som var vaksinerte ble syke med symptomer. 

Den er også sponset av vaksineindustrien som også er delaktige gjennom hele studien.

 

Studien gikk ut på å følge med på tilsammen ca 1,1 millioner deltakere bestående av fullvaksinerte og uvaksinerte  israelere for å teste om de ble smittet med Covid-19. De som opplevde symptomer på sykdom skulle la seg teste med en PCR-test. Det ble registrert 798 smittede, 24 med alvorlig sykdom og tre døde.

 

Studien ble offentliggjort den 11. mars som en pressemelding på hjemmesiden til vaksineprodusenten, med tittelen:  REAL-WORLD EVIDENCE CONFIRMS HIGH EFFECTIVENESS OF PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE AND PROFOUND PUBLIC HEALTH IMPACT OF VACCINATION ONE YEAR AFTER PANDEMIC DECLARED

 

Det er sterkt kritikkverdig og i strid med publiseringsrutiner og er egnet til å føre folk og også fagkyndige bak lyset med feilinformasjon. Ved at studier blir promotert på denne måten via produsentenes egne hjemmesider og sluppet rett ut i massemedia via pressemeldinger uten at man avventer en grundigere fagfellevurdering. 

Media og politikere bør også avvente å la seg begeistre før man har en god analyse av de faktiske studiene. Ennå mer beklagelig er det hvis en slik kommunikasjon går direkte fra industrien, ut i mediene og rett nn på beslutningstakernes kontorer. Da har vi mistet en verdifull vitenskapsbasert kontrollmekanisme som vi burde kreve når det gjelder forskning - spesielt når det kommer til medikamenter som er hastegodkjente via nødparagrafer og ikke endelig godkjente.

 

"The research did not address the critical question of whether vaccination prevents a person from transmitting the virus. Clinical trials of various vaccines have focused on whether participants developed symptoms, leaving open the possibility that even those protected from illness could still become infected and unknowingly infect others.

The new study did not systematically test people for the virus, so there was no way of measuring how many people without symptoms may have been infected."

 

https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-02-24/pfizer-vaccine-is-effective-across-demographics-according-to-large-scale-data-from-israel

 

 

3. CDC sin studie - Pfizer og Moderna

 

Den 29. mars ble en amerikansk studie annonsert for pressen via denne pressemeldingen: https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0329-COVID-19-Vaccines.html

 

Studien omfattet 3950 helsearbeidere og personer fra nødetater fra ulike deler av USA, som gjennom sitt yrke har en høy smitterisiko. 

De ble vaksinert enten med vaksinen fra Pfizer/BioNTech eller Moderna. Deltakerne tok selv prøver fra nesen hver uke og sendte disse inn for testing. På den måten fikk man angivelig sporet opp de fleste infeksjoner enten de var symptomatiske eller ikke. To uker etter vaksinasjon sjekket man forsøkspersonene i hvilken grad de hadde blitt smittet eller om vaksinene hadde kunnet beskytte dem fra å bli smittet. 

Resultatet man kom frem til var at vaksinene var 80 prosent effektiv mot infeksjoner, og at to doser gav 90 prosent effektiv beskyttelse mot å utvikle sykdom 14 dager etter siste satte vaksine. Helt konkret var det 850 i placebogruppen som fikk påvist smitte mens kun 77 fra vaksinegruppen. 

Dette førte til at sjefen for CDC Dr. Walensky ble litt for overmodig og tolket resultatene av denne studien dithen at nå hadde man fått et bevis for av vaksinene kunne stoppe all smitteoverføring.
Men denne over- og feiltolkningen av resultatene møtte raskt motbør i fagmiljøene som presiserte at dette er tolkninger som man ikke kan komme med. CDC har selv gått tilbake på det deres egen direktør har uttalt. De kom derfor med følgende korreksjon i The New York Times:

– Det er mulig at noen mennesker som er fullvaksinerte kan få covid-19. Bevisene er ikke klare på hvorvidt de kan spre viruset til andre. Vi fortsetter med å evaluere bevisene” 

Fra New York Times: “Scientists say they still don’t know whether vaccinated people can spread the virus.”

Dr. Walensky spoke broadly during this interview,” an agency spokesman told The New York Times. “It’s possible that some people who are fully vaccinated could get Covid-19. The evidence isn’t clear whether they can spread the virus to others. We are continuing to evaluate the evidence.”

Fra New York Times: Can Vaccinated People Spread the Virus? We Don’t Know, Scientists Say.”

 

Fra Aftenposten: “Kan vaksinerte bringe smitten videre? Vi vet ikke, sier forskerne.”

 

- I en knapp uke har vi trodd at vaksinerte ikke kan bidra til koronasmitte. Men nå advarer amerikanske myndigheter om at vi faktisk ikke vet noe sikkert.

 

Amerikanske forskere hadde påpekt at forskningsresultatene var langt fra gode nok til at man kan hevde at vaksinerte personer ikke kan spre viruset.

Man kan for eksempel tenke seg et scenario der en som er blitt vaksinert reiser til utlandet på ferie, og blir smittet der. Vaksinen vil beskytte den som blir smittet mot alvorlig sykdom. Men dersom smitten blir ført videre til en person som ikke er blitt vaksinert, så kan vedkommende bli alvorlig syk og i verste fall dø.”

 

Forskere slo tilbake etter at direktøren fra  CDC hadde påstått at vaksinerte personer ikke er bærere av viruset. “vaccinated people “do not carry the virus.””

CDC innrømmet kritikken fra forskere som hadde understreket at dagens forskning var langt fra tilstrekkelig til å hevde at vaksinerte mennesker ikke kan spre viruset.

 

– Dataene antyder at det er mye vanskeligere for folk som er blitt vaksinert å bli smittet,

men ikke tenk i et eneste sekund at de ikke kan bli smittet, sier Paul Duprex til The New York Times. Han er direktør ved Center for Vaccine Research ved University of Pittsburgh.

"Det er klart at noen vaksinerte mennesker blir smittet," sa Dr. Duprex. “Vi stopper symptomene, vi holder folk utenfor sykehus. Men vi gjør dem ikke helt motstandsdyktige mot en infeksjon".

 

Men her hjemme later det ikke til at denne korreksjonen fra det amerikanske fagmiljøet eller innrømmelsene fra CDC har nådd helt frem. 

 

Direktør i FHI Preben Aavitsland er tydeligvis også en som overfortolker resultatene i studien og uttrykker i en artikkel i VG: “Stor gladnyhet om Pfizer og Moderna – FHI varsler lettelser for de vaksinerte”

- En amerikansk studie anslår at vaksinene er 90 prosent effektive mot coronasmitte – og dermed hindrer de vaksinerte i å smitte andre.”

GIR HÅP: «Nok en gang, altså, og nå i påsken et mirakuløs resultat fra vitenskapen. Det gir håp til verden om at vi alle kan slippe coronaens – tornekransens – lidelse», sier Preben Aavitsland i FHI. Påskemirakelet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I artikkelen i New York Times blir det understreket hvor viktig det er at ikke helsetopper eller politikere går ut med feilaktig informasjon i forhold til vaksinenes effekt og over- og feiltolker slike studier. Det vil kun skape økt skepsis blant befolkningen. 

Det er mange svakheter ved studien, det kan kort nevnes: Det at forsøkspersonene blir pålagt å ta en virus-test på egen kjøkkenbenk for så å sørge for å pakke inn og sende inn til et laboratorium er en alvorlig svakhet ved studiet. 

Her er det mange ting som kan gå galt, som for dårlig prøvetaking, for lite slim på vattpinnen, at den ikke kommer langt nok inn og blir tatt riktig og ev kontaminering underveis både i prøvetakings prosessen og ved forberedelse til forsending.

 

Oppsummering: Det er mange ulike studier på gang for å undersøke vaksinenes effekt, men de studiene som gjøres er egentlig ikke designet spesifikt for å teste i hvilken grad de vaksinerte kan overføre smitte til andre. Dette vil kreve daglige tester av alle deltakerne, i tillegg bør det gjøres av kvalifisert personale i sterile omgivelser. 

 

CDCEU kom ut med en nylig rapport vedrørende vaksinenes smittehemmende effekt, og skriver på slutten om de begrensninger som foreligger på dette området. 

Teksten lyder som følger, men er ikke språklig litt vanskelig tilgjengelig, nedenfor har vi gjort et forsøk på oversettelse til norsk: 
 

"There is very limited direct evidence on the transmission risk from fully vaccinated individuals, with existing information not available by vaccine product and, due to being conducted in healthcare workers and their household members, with limited applicability to the entire population.

There is limited information on duration of immunity post-vaccination, overall and for individuals of different ages and with underlying comorbidities; also by vaccine product."

“Det er svært begrenset direkte bevis på risikoen for smitteoverføring fra fullvaksinerte individer, med eksisterende informasjon som ikke er tilgjengelig fra vaksineproduktet, og på grunn av at studiene blir utført blant helsepersonell og deres husstandsmedlemmer, med begrenset bruk på den generelle befolkningen.

 

Det er begrenset informasjon om varigheten av immuniteten etter vaksinasjon, generelt og for personer i forskjellige aldre og med underliggende comorbiditeter; også av vaksineprodukt.

 

Det er liten eller ingen informasjon om alvorlighetsgraden av sykdommen assosiert med gjennombruddsinfeksjoner, generelt og for personer i forskjellige aldre og med underliggende comorbiditeter; også av vaksineprodukt.

 

Det er begrenset informasjon om vaksinenes effekt på mutasjoner eller fryktede varianter av viruset, og hvis infeksjon oppstår, - vil disse variantene påvirke alvorlighetsgraden av sykdommen, generelt og for personer i forskjellige aldre og med underliggende comorbiditeter; også av vaksineprodukt. Den publiserte faglitteraturen om nivåer av immunitet har sannsynligvis ennå ikke vurdert virkningen av nåværende eller nye variantstammer som kan dukke opp."

 

 

Vi ser likevel at denne usikkerheten blir tatt til inntekt for å kunne konkludere - vi mener på et sviktende grunnlag. Vi hører til stadighet at våre helsemyndigheter og politikere uttrykker seg unyansert på med liknende utsagn som dette:
“.... en rekke nye studier viser at ….vaksinene har smittehemmende effekt ..“

 

Nei, - en rekke nye studier viser kun mye usikkerhet og gir IKKE noe grunnlag for å konkludere. I vitenskapelig forskning så teller man ikke antall studier, men man forventer etterrettelige og nøyaktige data som kan demonstrere faktiske effekter.

Kommentaren under står på Facebooksiden til FHI. Dette er igjen en svært unøyaktig uttalelse - en synsing og det å gripe til konklusjoner og antagelser det ikke er belegg for. En slik uttalelse er basert på synsing og følger ingen faglig standard. Det å konkludere på denne måten er derfor villedende og svekker tilliten til våre helsemyndigheter og deres evne til å at de kan forvalte det faktiske kunnskapsgrunnlaget man i dag besitter på en god måte.  

 

 

 

 

 

 

 

Så lenge det ikke finnes flere slike studier som kan dokumentere en entydig smittehemmende effekt hos de vaksinerte kan man ikke synse, tro eller gå så langt som å feilaktig påstå at vaksinene skal kunne stoppe smittespredning og basere sin politikk på dette. Her blir befolkningen direkte feilinformert og ført bak lyset av våre helsemyndigheter og politisk ledelse samt en rekke fagfolk. 

Punkt 11
ScreenHunter 201.png
FHI En klar forventning om.jpg
Punkt 13
Punkt 12
Sluttkommentar
Søren Schifter.png

11.  Man kan fremdeles bli smittet, bli syk og smitte andre selv om man er vaksinert - hva skjer i det virkelige liv? 

 

Den beste demonstrasjonen på om vaksinene kan hindre smittespredning og dermed bidra til flokkimmunitet vil være å observere det som skjer i det virkelige livet i samfunnet. Da vil man få kunnskap og etterhvert tilstrekkelig med data som gjør at man kan uttale seg mer sikkert om vaksinenes effekter. Det vil være spesielt interessant å se hvordan smittetrykket utvikler seg i land med høy vaksinedekning sammenliknet med land som har lav vaksinering. 


Samtidig som det også kan være en utfordring da det alltid vil være andre faktorer som medvirker i dette bildet. Nå står vår og sommer for tur og med det vil alle virusepidemier få en sterk nedadgående kurve, det skjer hvert år. Slike trender må følges opp med nøyaktig statistisk materiale og man må passe seg for å hoppe til konklusjoner når man ser store endringer på smittetilfellene og dødeligheten. 

 

- Den store smittegåde: Hvorfor rasler klodens coronatal ned? - Det er måske den bedste nyhed i måneder: Antallet af daglige smittede og døde på coronaområdet har været dramatisk faldende i ugevis i verden. Det gælder i Europa og i Indien, USA, Sydafrika og i talrige andre lande. Der er lidt af en gåde hvorfor, men én bestemt menneskelig handling kan meget vel spille en hovedrolle. https://berlingske.dk/.../den-store-smittegaade-hvorfor...

 

Swiss Policy Research har en artikkel på sin hjemmeside hvor de omtaler dette: 

...mens covid infeksjoner og dødeligheten har falt kraftig i de fleste land siden begynnelsen av året, har land med noen av de høyeste vaksinasjonsratene sett en mye lavere nedgang, eller i noen tilfeller til og med økninger i infeksjoner og dødsfall.
Eksempler inkluderer Israel, Gibraltar, Seychellene, De forente arabiske emirater, Storbritannia, Bahrein, Serbia, Chile, Malta og Monaco. I beste fall er denne sammenhengen rett og slett tilfeldig. I verste fall kan vaksiner teoretisk sett ha noe å gjøre med det.” 

 

Det vi i alle fall kan si med sikkerhet er at mange av de som er “ferdig vaksinerte” opplever å bli smittet på nytt. Her er noen eksempler på det: 

 

En artikkel om Israel: "Over 12,000 people test positive for COVID-19 after receiving Pfizer vaccine"

Legen Søren Schifter twittrer om dette: 

 

 

https://twitter.com/SorenSchifter/status/1384076604519849990?s=20

 

Her i Norge meldes det stadig om at pasienter på norske sykehjem dør eller blir smittet på nytt etter at de har fått full vaksinedose.

 

I Norge har vi nå sett flere tilfeller der personer har blitt smittet eller dødd med covid-19 selv om de har blitt vaksinert. Her er noen nyhetssaker om dette:

 

 

Smittetilfeller på sykehjem

De siste ukene er det meldt om smitteutbrudd blant fullvaksinerte beboere på flere sykehjem. På Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune ble syv fullvaksinerte beboere ble smittet med coronaviruset. To av dem ble sendt til sykehus.

Også ved Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune har det blitt påvist coronasmitte hos fem fullvaksinerte beboere. Én fullvaksinert mann er omkommet.

Fem beboere ved Lillestrøm bo- og behandlingssenter ble smittet av coronaviruset. Fire av dem ble friskmeldt og én person mistet livet, meldte Romerrikes Blad mandag.

So far, 5,800 fully vaccinated people have caught Covid anyway in US, CDC says

https://edition.cnn.com/2021/04/14/health/breakthrough-infections-covid-vaccines-cdc/index.html?fbclid=IwAR0Eo_qV4LnPoNhRI2DyJjGwlsa7OriRr8whoWJAHQZJqrMeSTWQA24mNvk

 

Ekspert: - Risiko for vaccine-epidemi

Et studie fra Israel viser, at 5,4 procent af de færdigvaccinerede, som efterfølgende er blevet smittet med corona, er blevet smittet med den sydafrikanske B.1351-variant

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ekspert-risiko-for-vaccine-epidemi/8538302?fbclid=IwAR1JHc0GM2rnvM-R799l9wjOObTt-zga9nkSp27sTQPVs0THldgtSEmB0Ac

 

Det er også årsaken til at FHI blir nødt til å ha med dette i sine modeller for gjenåpning. De ser ikke at vaksinene vil kunne stoppe smittespredning. 

I en siste rapport fra FHI blir vaksinenes effekt på smittespredning ilagt stor betydning for muligheten for å oppnå flokkimmunitet. De kalkulerer med at vaksinerte personer vil bli smittet 

“I alle scenariene utgjør de vaksinerte en signifikant andel av de smittede og de som innlegges i perioden frem til mars 2022. Vi antar en relativt lav beskyttelse mot asymptomatisk smitte. Derfor vil en del vaksinerte smittes og få asymptomatisk infeksjon. Men det er også en del vaksinerte som får symptomatisk infeksjon, og blant dem personer som trenger sykehusinnleggelse. I noen scenarier vil over halvparten av de innlagte være vaksinert.”

Til grunn for det Helsedirektoratet har sendt til landets politiske ledelse, ligger en modelleringsrapport fra FHI. Her er det mange usikre faktorer. Spesielt er hva som vil skje, avhengig av hvor godt vaksinene fungerer. Derfor har FHI laget tre ulike scenarioer.

Her tar de utgangspunkt for at vaksinene ikke reduserer risikoen for videre smitte med mer enn 40 prosent.

På Gystadmyr bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune har syv fullvaksinerte beboere blitt smittet med coronaviruset. To av dem ble sendt til sykehus.

At så mange fullvaksinerte blir smittet og syke, har ikke skjedd før, bekrefter overlege i FHI, Preben Aavitsland, overfor VG, videre uttaler han: 
 

“Vi tror det bare er uflaks, men vi vurderer alle muligheter”


Det samme skjer over hele verden, - de som er fullvaksinerte og delvis vaksinerte blir smittet og blir syke med Covid-19. Vi får stadig høre at vaksinene kan ikke garantere en 100% beskyttelse, men spørsmålet er hvor mye beskyttelse får man egentlig?

Aftenposten skriver om at FHI i en rapport fra april skriver om at 1457 personer i Norge er blitt smittet etter at de har fått minst én vaksinedose.

 
Organisasjonen Childrens Health Defence skriver i sin artikkel om mange slike tilfeller over hele landet: ‘Breaking Through’ — States Report Growing Number of COVID Cases Among Fully Vaccinated

Det skjer også i Washington State​, det skjer i New York, det skjer i Michigan, og på Hawaii.

Kentucky var det 80% av 35 nonner som var vaksinerte som ble syke, hvorav to døde.

 

Dr. Harvey Risch, professor i epidemiologi, MD, PhD ved Yale University, angir at opp mot 60% av alle nye sykdomstilfeller av Covid-19 nå oppstår hos personer som allerede er fullvaksinerte.  

 

 

Noen tilfeldig utvalgte eksempler fra andre land: 

Vi har den siste tiden sett at de landene som har vært "flinkest i klassen" i forhold til å vaksinere sin egen befolkning nå ser stadig økende smittetilfeller, som fører til nye strenge lock-down restriksjoner. 

Her er en artikkel om forholdene i Singapore: 
Smitteoppblomsting:"Verdens beste» covid-land stenger ned"


- "...utbruddet ha startet med at en 88 år gammel person...Vedkommende skal ha vært fullvaksinert mot coronaviruset. Seinere testet flere av kollegene også positivt, men rakk å spre smitten videre til blant annet ansatte på spisesteder på flyplassen, der også kunder i ettertid har fått påvist smitte.Av totalt 28 ansatte som fikk påvist viruset, var 19 fullvaksinert med vaksiner fra enten Pfizer eller Moderna, ifølge New York Times."

Ferieparadiset Seychellene har kommet lengst med vaksinering i hele verden hvor hele 85 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert. Men nå opplever de en stigende kurve av smittetilfeller. Det er et økende antall pasienter med Covid-19 på sykehusene hvor også leger og sykepleiere skal være blant de som har blitt syke. 
Det ble nylig registrert 1.068 aktive sykdomstilfeller av dem var 35 prosent fullvaksinerte og 65 prosent var var delvis vaksinert eller uvaksinert. Hvor mange som faktisk var helt uvaksinert oppgis ikke - kanskje det kun var en svært liten andel? hvorfor ble ikke disse to gruppene separert når myndighetene offentliggjør smittetallene? Hadde de ikke vært viktig å se hvor mange av de som nå ble smittet som allerede var vaksinerte?   
L
ederen for styret for turisme Sherin Francis understreker de som er vaksinert fortsatt kan bli smittet.

"– Vaksiner er veldig effektive for å forhindre alvorlige sykdomsløp og død, men de er mindre gode på å stoppe smitte, sier Francis til avisen. Hvorvidt man kan slå fast nettopp dette er mer usikkert. Det foreligger nemlig få grundige studier rundt hvor mye de ulike koronavaksinene hindrer smittespredning".

Flesteparten av de innlagte Covid-pasientene i East Lancashire sykehuset var vaksinerte.  

Mohammed Khan uttalte til avisen Guardian at seks av de ni korona pasientene i regionens sykehus hadde fått minst en vaksine. Altså 66,67% av de innlagte pasientene var vaksinerte.

 

12.  Vil mutasjonene gjøre vaksinene virkningsløse? 

 

Det er en overhengende fare for at de vaksinene vi benytter i dag vil virke dårligere og kanskje også bli helt virkningsløse i forhold til på de nye muterte variantene av viruset. 

Vi har allerede en britisk og en sørafrikansk variant som er mer smittsomme og vil derfor raskt kunne bli dominerende i Norge de neste månedene. 

 

“– Vi må være forberedt på at vi kan få flere tilfeller av virus i Norge som sprer seg lettere, eller at vaksinene virker dårligere, sier Nakstad.” til Dagbladet. 

Hvis det skulle komme mere smittsomme og alvorligere varianter som gjør vaksinene enda   mindre effektive, så vil det bety at alle de som har tatt vaksine har tatt den forgjeves og vil måtte vaksinere seg på nytt. Det kan raskt bli nødvendig med ytterligere vaksiner etter hvert som viruset endrer egenskaper. Vi ser allerede at det forekommer. 

 

Overlege og spesialist i medisinsk mikrobiologi Einar Nilsen advarer mot dette i en kronikk NRK Ytring:  "Det er ikke over før det er over"

"Allerede har vi kartlagt varianter av viruset som er delvis motstandsdyktige mot vaksinene.
At det kommer varianter som unnslipper dagens vaksiner fullstendig, er sannsynlig.

I verste fall havner vi i et vaksinekappløp mot et stadig farligere og mer smittsomt virus som endrer seg raskere enn vi klarer å vaksinere befolkningen".

 

Men det ser ut som våre helsemyndigheter tar dette med knusende ro. Argumentasjonen er at det går veldig raskt å utvikle nye oppgraderte versjoner av vaksinene, og at man dermed bare kan ta en ny vaksine. 

 

– Vi må være forberedt at vi må få påfyll av en justert vaksine allerede til høsten. Det virker som at EU er i ferd med å forberede seg på dette med tanke på de avtalene de inngår med vaksineleverandørene, sier Nakstad.

Han sier at selv om dagens vaksiner har en viss effekt mot nye varianter, kan de føre til at flere blir smitteførende enn ellers.

https://www.nrk.no/norge/kan-bli-aktuelt-med-en-tredje-vaksinedose-allerede-til-hosten-1.15471946

 

https://www.globaltimes.cn/page/202102/1216674.shtml

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6zXl8o/vaksiner-kan-ha-daarligere-effekt-denne-mutasjonen-faar-skylden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaksineindustrien jobber allerede med å utvikle såkalte “boosterdoser” som skal beskytte mot de nye variantene. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) som godkjenner vaksinene i EU og Norge har allerede uttalt at de ønsker å legge opp til en hurtig-godkjenningsprosess av disse vaksinene hvor de ikke vil kreve at de blir testet ut på mennesker i forkant, men bare slipper rett gjennom godkjenningsprosessen. Dette begrunnes med at de sannsynligvis vil ha samme bivirkningsprofil som de vaksinene som allerede er godkjent på nødgodkjenningsparagrafer. 

 

Large-scale safety and efficacy studies are not needed and moreover would present feasibility constraints. The efficacy of variant vaccines should therefore be demonstrated in immunogenicity studies that are designed to investigate the immune response triggered by the variant vaccine against the variant virus.” 

https://www.ema.europa.eu/en/news/adapting-covid-19-vaccines-sars-cov-2-variants-guidance-vaccine-manufacturers

 

https://www.ema.europa.eu/en/regulatory-requirements-vaccines-intended-provide-protection-against-variant-strains-sars-cov-2

 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/presentation/presentation-update-approved-candidate-covid-19-vaccines-eu-mcavaleri-ema_en.pdf

 

På denne måten vil nye boostervaksiner stadig kunne utvikles, - det vil ikke være noen krav til grundige tester på de nye vaksinene, og hvis vaksinepasset blir innført vil de nye booster-vaksinene være en del av de kravene man legger inn for å kunne få tilgang til reiser og aktiviteter i samfunnet. 

 

Det betyr at man på ingen måte er “ferdigvaksinert” -  selv om man har tatt de 2 vaksinene som nå kreves for å få denne statusen. Man må regne med krav om stadige “oppdateringer”.
Myndighetene og industrien legger nå opp til at alle må vaksinere seg med den 3. dose allerede til høsten. Da må man reise spørsmål hva slags bivirkninger som kan komme med stadige revaksinering med mRNA vaksiner. Vi må ikke glemme at denne nye vaksineteknologien griper inn i basale livsprosesser. Ved en genteknologisk manipulering med proteinsyntesen har vi ikke oversikt over hva vi griper inn i. Her kan forferdelig mye gå galt.

 

Det å injisere med booster-doser med denne teknologiske vaksinepalttformen er noe som aldri tidligere har vært testet ut på mennesker, og blir derfor en ytterligere eksperimentering med hele befolkningens helse. Dette blir derfor et nytt eksperiment innenfor det pågående eksperimentet. 

 

Man har minimale erfaringer med vaksinering av de som allerede har gjennomgått Covid-19, men likevel bli de som har gjennomgått sykdommen oppfordret til å la seg vaksinere etter et visst antall måneder. Hvordan organismen reagerer på dette har man heller ingen forutsetning for å vite noe om. Dette er ytterligere et eksempel på hvor lite vitenskapsbasert og risikovillig vaksinekampanjen blir ført fra våre helsemyndigheter og politisk ledelse. 

 

En av lederne i Pfizer, Albert Bourla fortalte nylig at man vil trenge en tredje injisering innen seks måneder etter de første dosene, deretter vil det bli nødvendig med årlige vaksiner.
fizer CEO says a THIRD Covid vaccine dose will be needed as soon as six months after someone receives two shots - and then be vaccinated annually


Nakstad sa i et nylig intervju: 
 

“Et vaksinepass kan få mye å si utover høsten – hvis det blir behov for å revaksinere med justerte vaksiner, da kan det være godt å ha dokumentasjon på det også”

https://www.vgtv.no/video/216449/nakstad-om-norsk-vaksinepass

 

Spørsmålet blir da hvor mange “justerte vaksiner” vil våre myndigheter forlange at vi skal ha for å kunne ha et gyldig vaksinepass? 

 

De vaksinene som er tatt i bruk i dag har ikke fått noen endelig godkjenning, men er kun godkjente for nødbruk. Videre legges det nå opp til at ytterligere godkjenningsprosesser skal gjøres ennå enklere i forhold til justerte vaksiner. Vi har ennå ingen god oversikt over bivirkningene som kan komme etter lengre tids bruk av disse vaksinene - hvordan kan det da være forsvarlig å slippe gjennom vaksiner som skal ha enda svakere krav til testing og enda svakere dokumentert effekt. 

 

 


13.  Sluttkommentar 

Det finnes foreløpig ingen solide uavhengige studier som kan vise til at vaksinerte personer ikke blir smittet av SARS-CoV-2 viruset og dermed kan spre smitte videre til andre. 

 

Det er også tvilsomt om man kan komme opp med en slik studie da vaksiner mot liknende virus frem til nå aldri har klart å demonstrere dette. 

 

På den måten kan vi fastslå at vaksinerte personer vil bli smittet og vil kunne spre smitten videre til andre. Det er også en av årsakene til at helsemyndigheter over hele verden fremdeles oppfordrer alle som er vaksinerte til å fortsette med å følge alle smittevernregler. Dette blir presisert slik at ikke den som er vaksinert ikke blir inngitt noen falsk trygghet i forhold til vaksinenes effekt og på den måten kan spre virus uten selv å være klar over det. 

 

Det at noen vaksinerte kan få mildere symptomer bidrar til at disse blir smittespredere uten selv å være klar over det, på lik linje med asymptomatiske smittespredere.

Derfor vil det å være vaksinert kunne gi en falsk trygghet som til syvende og sist vil kunne føre til økt smittespredning. 

 

I hvilken grad mildere symptomer på sykdom hos de vaksinerte faktisk vil føre til lavere smittespredning i befolkningen er fremdeles uavklart. Man vet også lite om hvor lenge vaksinene har en beskyttende effekt. I pakningsvedlegget så skriver vaksineprodusentene at de kun kjenner til at vaksinene kan ha en beskyttende effekt på 3 måneder, noen nyere studier viser en effekt på 6 mnd, men dette er foreløpig ikke sikker vitenskap. 

 

Man har ikke belegg for å argumentere for at vaksineringen kan bidra til å redusere smittespredningen, man har derfor ikke medisinsk faglig grunnlag for den politikken som føres i dag. Men man har derimot et overveldende faglig belegg for de bekymringer for de potensielle store farer som er ved den nye vaksineteknologien som blir drevet frem av teknokrater og politikere. 

 

Europa-sjef i WHO, Hans Kluge advarer mot å tro at en vaksine kommer til å fjerne viruset.


“– Slutten på denne pandemien vil være i det øyeblikk vi som samfunn forstår hvordan vi skal klare å leve med denne pandemien. Det er positivt at det er opp til oss”

WHO advarer: – Vaksinen vil ikke få slutt på pandemien

 

Det viser seg at store deler av befolkningen har fått feilaktig informasjon om hva man kan oppnå ved vaksinering. Vi mener det er pålagt myndighetene å komme med en oppklaring om disse forhold slik at ikke valget om vaksinering skal gjøres på et sviktende og feilaktig grunnlag. Et informert samtykke innebærer at man gis et balansert bilde av koronasituasjonen:

Medianalderen blant dem som har dødd i Norge er 84 år hvor 87% av disse hadde minst en underliggende sykdom. FHI anslår nå at risikoen for å dø av korona er 0,12 prosent når vi ser på befolkningen som helhet. Men Covid-19 kan fortsatt være en farlig sykdom for eldre med underliggende sykdommer, men for personer under 39 år er risikoen for å dø av Covid-19 er 0,0022 prosent. Barn, unge og voksne med normal helse vil ha svært små sjanser for å bli alvorlig syk av Covid-19, og over 95% av de som blir smittet får et mildt sykdomsforløp.

Medianalderen blant dem som har dødd i Norge er 84 år, 87% av disse hadde minst en underliggende kronisk sykdom, ofte flere.

 

Ifølge FHI er risikoen for å dø av Covid-19 for de ulike aldersgruppene slik:

0-39 år  = 0,002% 

40-59 år = 0,020% 

60-69 år = 0,18 %

70-79 år = 0,91 % 

Over 80 år = 4 %

 

For å illustrere risikoen for å dø av Covid-19 for en voksen vil det være lavere enn det å dø i en trafikkulykke i et vestlig land. For et barn vil det å dø av Covid-19 være en risiko som vil være lavere enn det å bli drept av et lynnedslag.  


Følgende forhold må det opplyses om: 

 

 • Vaksinering vil ikke føre til at man stopper smittespredningen i samfunnet 

 • Vaksinering vil ikke føre til at vi blir kvitt viruset. 

 • Det er ukjent hvor lenge en mulig effekt av vaksinene vil vare 

 • Man må være innstilt på å måtte ta stadig flere boostere og nye vaksinevarianter 

 • Vaksinene er kun godkjent via nødparagrafer - de har ingen ordinær godkjenning

 • Det er uklart om vaksinene gir noen helsegevinst for yngre mennesker

 • Man vet ingenting om langtidseffektene av disse vaksinene

 • Vaksinene kan bli helt virkningsløse mot nye mutasjoner av viruset

 • Det er lite kjent hvordan vaksinerte vil reagere ved en senere eksponering for viruset

 • mRNA’et i vaksinene setter i gang en syntese av fremmed protein i våre celler - man vet lite om hvordan denne prosessen slår seg av og hvilke utilsiktede virkninger dette har

 • Vaksinene vil ikke forhindre at du senere vil teste positiv

 • Vaksinene har frem til i dag forårsaket mange alvorlige bivirkninger

 • Det må eksplisitt opplyses om at vaksinene må regnes som en eksperimentell medisinsk behandling

 • Vaksinene er ikke godkjent etter vanlige standarder og krav til dokumentasjon, - kun som en nødgodkjenning

 • Vaksinenes eventuelle immunhemmende virkning overfor andre infeksjonssykdommer, slik som er kjent for bl.a. influensavaksiner, er ikke problematisert og vi har ingen kunnskaper om dette. 

 

Vi må regne med at vi aldri vil kunne vaksinere bort Sars-Cov-2 viruset. Det er et virus vi vil måtte leve med på samme måte som vi lever med veldig mange andre luftveisvirus. Det vil komme stadig nye muterte varianter av dette viruset og man må da spørre seg om det har noen hensikt å skulle utvikle nye vaksiner for hver eneste variant som dukker opp? 

Dette kan utvikle seg til å bli et kappløp mot naturen med paralleller til situasjonen vi har med antibiotikaresistens.

 

Da må det reises spørsmål om oppfordringen til massevaksineringen av en hel befolkning er medisinsk forsvarlig når vi vet at naturlig ervervet immunitet vil gi en større immunkompetanse og evne til å håndtere de ulike virusvariantene som dukker opp i fremtiden. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en massevaksinering blir befolkningen gjort mer sårbare for nye mutasjoner av viruset. Det vil derfor være mer hensiktsmessig å bygge opp en flokkimmunitet ved å la de som takler å gjennomgå sykdommen gjøre dette mens man i tillegg sørger for å skjerme de som vil være sårbare mot å bli smittet. 

 

Det blir en helt feilslått helsepolitikk å nå skulle starte opp vaksinering av barn og unge slik det blir foreslått av enkelte fagpersoner. 

Når man likevel ikke kan stoppe smittespredning via vaksinering, og vi vet at barn og unge ikke blir særlig syke med Covid-19, så bør denne gruppen få gjennomgå sykdom fremfor å bli utsatt for en eksperimentell vaksine hvor vi vet veldig lite om langtidseffektene. 

 

Derfor blir det trist lesning når man ser Folkehelseinstituttet som i sin siste rapport problematiserer at barn og unge ikke er vaksinert.

Fra Aftenposten: Vi har lagt en vond vinter bak oss. Dessverre kan den neste også bli tung, til tross for vaksiner.


FHI regner med at smitten kan spre seg raskt hos de unge og uvaksinerte. Særlig hos dem som er mellom 10 og 19 år gamle…...Barn og unge, særlig ungdom, må vaksineres for at vi skal få bremset smittespredningen enda mer og til slutt oppnå flokkimmunitet.

 

– Det vil antagelig bli vanskelig å oppnå flokkimmunitet når man ikke kan vaksinere barn under 16 år, sier Gunnar Rø fra FHIs modelleringsgruppe.” 

Det er ikke en etisk forsvarlig helsepolitikk å benytte barna som et middel for å oppnå en tenkt beskyttelse overfor andre grupper i samfunnet. Det slår Nürnbergkodeksen ettertrykkelig fast.  

Barn og unge blir svært sjelden syk av Covid-19. De er i liten grad bærere av virus og bidrar ikke til smittespredningen. Dessuten har de som nevnt svært liten sjanse for å utvikle alvorlig sykdom og barna vil derfor ikke ha noen egennytte av å bli vaksinert og delta i vaksineeksperimentet med de nye vaksinene. 

  

Vi kan ikke akseptere at våre myndigheter innfører restriksjoner og politikk basert på bristende medisinske fakta og en feilaktig situasjonsforståelse. 

Vi kan heller ikke akseptere at de ikke faglig begrunner sine tiltak og politikk.


Det er IKKE mulig å hevde at noen skal få unntak fra smitteregler SAMTIDIG som man innrømmer at de vaksinerte kan smitte andre. Dette er en faglig logisk brist.

Vi må kreve at våre myndigheter og politikere forholder seg til og tar konsekvensen av de fakta som råder. Vaksinepass og vaksinesertifikater kan ikke begrunnes og forsvares utifra et medisinsk grunnlag.  

Vi avslutter med en uttalelse gjort av våre myndigheter postet på regjeringens hjemmeside 03.mai 2021 med overskriften: “Unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte” 

 

 

 

 

 

 

 

Det hviler et stort ansvar på Stortinget å sørge for at den politikken som føres er basert på et korrekt kunnskapsgrunnlag og situasjonsforståelse og ikke antagelser og ønsketenkning

om vaksinenes effekter.  

ScreenHunter 112.png
vaksine.jpg
Regjeringen om smittefaren.jpg

Hvis du likte det du leste så er vi veldig takknemlig for et bidrag til vårt videre arbeid for et fritt vaksinevalg og et informert samtykke! 

InkedScreenHunter 124_LI111.jpg
bottom of page